BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Wnioski do pobrania

Wnioski i zaświadczenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Uwaga! Poniższe wnioski należy drukować dwustronnie pod rygorem nieważności

Pozostałe

  • Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (do 16-tego roku życia)
  • Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (po 16-tym roku życia)
  • Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (do 16-tego roku życia)
  • Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (po 16-tym roku życia)
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
  • Wniosek o wydanie karty parkingowej
  • Oświadczenie do wniosku w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej
     

pod adresem: http://www.mopr.bytom.pl/mopr/index.php/druki-do-pobrania-2 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności