BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Zarząd

Dyrektor - Maciej Gazda
Z-ca dyrektora - Beata Poloczek

Dział Pomocy Środowiskowej - kierownik Piotr Polok
Dział Świadczeń - kierownik Agnieszka Kusz
Dział Świadczeń Rodzinnych -  kierownik Sylwia Katerla
Dział Dodatków Mieszkaniowych - osoba koordynująca pracę działu Beata Przybyła
Dział Pieczy Zastępczej - kierownik Agnieszka Bystrzycka
Punk Interwencji Kryzysowej - kierownik Grażyna Klimas
Dział Finansowo Księgowy - główna księgowa Agnieszka Wójcik
Dział Administracyjno - Gospodarczy - kierownik Jolanta Hoppe
Dział Organizacji i Kadr - kierownik Dawid Kawałek
Dzienny Dom Pomocy Społecznej - kierownik Ewa Kruk 
Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - kierownik Katarzyna Szczygłowska
Biuro Funduszy Europejskich - kierownik Katarzyna Shuheber

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz