BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Wnioski

Wnioski do zasiłku rodzinnego, świadczeń pielęgnacyjnych,
zasiłku pielęgnacyjnego i funduszu alimentacyjnego

Wnioski i oświadczenia do pobrania - Świadczenia Rodzinne, okres 2019/2020

 • pdf OŚWIADCZENIE [100 KB] - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU
 • pdf OŚWIADCZENIE [80 KB] - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY
 • pdf ZAŚWIADCZENIE [60 KB] - ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY O UDZIELONYM URLOPIE WYCHOWAWCZYM
 • pdf OŚWIADCZENIE [80 KB] - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY
 • pdf Oświadczenie [80 KB] - Oświadczenie dot. sytuacji zawodowej i rodzinnej
 • pdf WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNY [200 KB] - WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Wnioski i oświadczenia do pobrania - 500+, okres 2019/2021

Wnioski i oświadczenia do pobrania - Fundusz Alimentacyjny, okres 2019/2020

 • pdf Wniosek [100 KB]
 • pdf ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU [100 KB] - ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FA
 • pdf OŚWIADCZENIE [400 KB] - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY
 • pdf OŚWIADCZENIE [400 KB] - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU
 • pdf OŚWIADCZENIE [80 KB] - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYO WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJW HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNIW ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

Wnioski i oświadczenia do pobrania - różne

Wnioski i oświadczenia do pobrania - zasiłek pielęgnacyjny

Wnioski i oświadczenia do pobrania - specjalny zasiłek opiekuńczy