BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, kieruje się do pracownika socjalnego z rejonu opiekuńczego, w krym zamieszkuje zainteresowana osoba. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Od 01 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 r. koszt 1 godz. usług kształtuje się następująco:

  • usługi opiekuńcze - 27,55zł
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze - 28,55zł
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 31,00zł (cena obowiązuje od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.)

Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny. Rada Miasta w formie uchwały ustaliła tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze. Uchwała Nr XII/131/2007 z dnia 30.08.2007r.

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

Dochód na osobę w % do kryterium dochodowego Wysokość opłat w % ustalona od ceny usług za 1 godzinę dla
Osób samotnie gospodarujących Osób w gospodarstwach wieloosobowych
Do 100% wysokości kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej bezpłatnie Do 100% wysokości kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej bezpłatnie
Powyżej 100% do 150% 5% Powyżej 100% do 150% 5%
Powyżej 150% do 200% 15% Powyżej 150% do 200% 15%
Powyżej 200% do 250% 35% Powyżej 200% do 250% 35%
Powyżej 250% do 300% 65% Powyżej 250% do 300% 65%
Powyżej 300% 100% Powyżej 300% 100%

 

W przypadku świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla dzieci z autyzmem odpłatność ustala się na podstawie tabeli określonej przez Ministra właściwego d/s zabezpieczenia społecznego:

TABELA ODPŁATNOŚCI OD 1 X 2018r.
wysokość dochodu na osobę w rodzinie Osoby samotne w rodzinie
do 701,00 zł = 100% bezpłatne bezpłatne
powyżej 100% do 132,5% 1,5% 3,5%
powyżej 132,5% do 165% 3% 7%
powyżej 165% do 187,5% 5% 11%
powyżej 187,5% do 220% 7% 15%
powyżej 220% do 237,5% 11% 20%
powyżej 237,5% do 255% 15% 25%
powyżej 255% do 265% 22,5% 32,5%
powyżej 265% do 275% 30% 40%
powyżej 275% do 282,5% 45% 55%
powyżej 282,5% do 290% 60% 70%
powyżej 290% do 310% 75% 85%
powyżej 310% do 330% 90% 100%
powyżej 330% 100% 100%