BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Szkolny katalog wydatków do refundacji w ramach stypendium szkolnego.

W ramach stypendium szkolnego refundacji podlegają zakupy niżej wymienionych artykułów i usług w szczególności :

 

 • tornister, plecak, torba szkolna, torba sportowa, worek na strój maksymalnie 1 sztuka na rok szkolny z każdego rodzaju,

 • przybory szkolne np. piórnik, blok, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, sztaluga, art. plastyczne itp.,

 • strój szkolny obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły,

 • strój gimnastyczny : spodenki gimnastyczne, koszulki gimnastyczne, dresy kompletne lub spodnie + bluza sportowa, getry/ legginsy – maksymalnie po 2 sztuki na semestr z każdego asortymentu,

 • obuwie sportowe typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy maksymalnie po 2 pary na semestr,

 • strój na basen: czepek, klapki, okulary pływackie, ręcznik maksymalnie po 1 sztuce na semestr,

 • koszty związane z zakupem atlasów, słowników, leksykonów, zbiorów zadań, encyklopedii itp.,

 • artykuły związane bezpośrednio z profilem szkoły np.: instrumenty muzyczne, strój baletowy, zakup sprzętu sportowego np. piłki, korki itp. maksymalnie 1 sztuka na semestr,

 • materiały i strój do praktycznej nauki zawodu,

 • komputer, laptop, tablet, notbook, akcesoria komputerowe( klawiatura, mysz, głośniki, słuchawki, nośniki pamięci), drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego maksymalnie 1 sztuka na tok szkolny,

 • koszty związane z zakupem pomocy naukowych wykorzystywanych w procesie edukacyjnym ucznia w tym oprogramowanie edukacyjne do komputera, płyty CD,DVD, materiały eksploatacyjne do komputera – np. papier, tusz/toner do drukarek,

 • pokrycie kosztów abonamentu za dostęp stacjonarny internetu ( komputery stacjonarne, laptopy) z wyłączeniem pakietów internetowych zawartych w ramach abonamentów telefonii komórkowej – refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem wpłaty od września do czerwca,

 • udział w zajęciach wyrównawczych i edukacyjnych w szkole i poza szkołą, kursach językowych, komputerowych i innych kółkach zainteresowań,

 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pobierających naukę poza miejscem zamieszkania, czyli dla uczniów uczących się poza miastem Piekary Śląskie, opłata za internet/ bursę, bilety miesięczne,

 • wyposażenie stanowiska do nauki np. biurko, krzesło, lampka na biurko, fotel do biurka – maksymalnie po 1 sztuce z każdego rodzaju na rok szkolny,

 • koszty ponoszone podczas wyjść do kina, teatru, muzeum, basenu również z kosztami dojazdu,

 • koszty wyjazdu dzieci na wycieczki szkolne, wycieczki tzw. zielona szkoła, wyjście lub wyjazd do kina, teatru - potwierdzony udział przez szkołę zaświadczeniem, potwierdzającym kwotę wydatku poniesionego przez rodzica,

 • strój galowy określony w statucie szkoły, w tym związany z przystąpieniem ucznia do egzaminów,

 • zakup stroju roboczego/ochronnego zgodnie z wymogami i specyfiką nauki zawodu wraz z odpowiednim obuwiem i nakryciem głowy oraz materiałów i pomocy koniecznych do nauki zawodu – maksymalnie 1 sztuka w semestrze.

 

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ uzna, że wydatki te stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.

Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu imiennych rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium.

Dokumenty te powinny m.in. zawierać nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji. Istotne jest, by obuwie i odzież miały adnotację stosowną do rodzaju stroju np. : obuwie sportowe. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, właściwy opis oraz czytelny swój podpis.

UWAGA!!!

Nie ma możliwości refundacji kosztów zakupu używanych komputerów PC/laptopów, tabletów, notbooku, drukarek, monitorów, części komputerowych oraz używanej odzieży i obuwia.

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz