BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Zasady rozliczania stypendium szkolnego:

  • przyznana pomoc będzie refundowana na podstawie dostarczonych oryginałów faktur/ rachunków imiennych,

  • refundacji podlegają zakupy/usługi wyróżnione w szkolnym katalogu wydatków i faktury / rachunki imienne powinny dotyczyć wyłącznie tych pozycji,

  • wydatki związane z wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru, zajęciami dodatkowymi itp. można udokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez szkołę/ klub sportowy z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia oraz daty jego poniesienia,

  • do rozliczenia danego miesiąca nie będą uznawane faktury / rachunki imienne z datą sprzedaży z miesiąca następnego np. faktury za zakup w październiku nie będą rozliczane we wrześniu,

  • zakupy poniesione np. we wrześniu na kwotę przekraczającą przyznane stypendium będą zaliczane do następnego miesiąca na podstawie przedstawionych faktur / rachunków imiennych,

  • jeśli płatność za fakturę/ rachunek imienny była dokonywana przelewem należy załączyć potwierdzenie przelewu.

  • faktury/ rachunki imienne powinny być wystawione na wnioskodawcę.

  • faktury / rachunki imienne wystawione za zakupy dla więcej niż jednego dziecka powinny być skserowane ( po 1 egzemplarzu dla dziecka licząc z oryginałem) i opatrzone na odwrocie opisem, która pozycja dotyczy którego dziecka.

  • faktury / rachunki imienne posiadające niejasne katalogowe opisy sklepowe zakupionych artykułów powinny być opatrzone na odwrocie opisem zakupionego towaru.

  • Istotne jest, by obuwie i odzież miały adnotację stosownie do rodzaju stroju np. obuwie sportowe. W przypadku, gdy zakupiony towar nie ma stosownego opisu w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca, umieszczając pieczęć, właściwy opis oraz czytelny swój podpis.

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz