BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Struktura organizacyjna

Dział Finansowo-Księgowy,
Dział Pomocy Środowiskowej:

  • Zespół Asysty Rodzinnej
  • Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży nr 1 "Promyk",
  • Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży nr 2 "Bezpieczna Przystań",
  • Sekcja Aktywizacji i Reintegracji Społecznej

Dział Świadczeń,
Dział Świadczeń Rodzinnych,
Dział Dodatków Mieszkaniowych,
Punkt Interwencji Kryzysowej,
Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
Dział Pieczy Zastępczej,
Dział Organizacji i Kadr, 
Biuro Funduszy Europejskich,
Radca Prawny,
Zespół Informatyków,
Samodzielne Stanowisko ds.BHP,
Samodzielne Stanowisko Inspektor Ochrony Danych,
Dział Administracyjno-Gospodarczy,
Dzienny Dom Pomocy Społecznej:

  • Klub Seniora "Sielanka"
  • Klub Seniora "Radość"
  • Klub Seniora "Nadzieja".
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz