BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Stan na 31.12.2018 r.

Informacje o majątku MOPR

 

Majątek MOPR stan na 31.12.2018r 

1. Budynki i budowle  - 6 791 811,39
2. Środki trwałe nie wymienione w punkcie 1. - 369 644,63
3. Grunty - 72 798,82
4. Wartości niematerialne i prawne - 101 390,01
5. Pozostałe środki trwałe - 1 424 813,55