BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Informacje o majątku MOPR

 

Majątek MOPR stan na 31.12.2014 r 

1. Budynki i budowle  - 639 557,40
2. Środki trwałe nie wymienione w punkcie 1. - 268 663,85
3. Wartości niematerialne i prawne - 53 112,55
4. Pozostałe środki trwałe - 826 033,74

Ogółem : 1 787 367,54

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz