BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Program wolontarystyczny "Daję Ci Twój czas”

Program "Daję Ci Twój czas"

Projekt „Daję Ci Twój czas” to program wolontarystycznego wsparcia dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin, które korzystają z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Zadaniem wolontariusza jest pomoc podopiecznemu w nauce, a także rozwijanie jego pasji i poczucia własnej wartości oraz wspólne, konstruktywne spędzanie wolnego czasu. Spotkania wolontariusza z podopiecznym odbywają się raz w tygodniu i trwają co najmniej godzinę.
Wolontariuszom oferujemy szkolenia i warsztaty związane z wykonywaną pracą, wsparcie ekspertów oraz przyjazną i twórczą atmosferę.