BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Program wolontariatu "Odczaruj naukę"

Program wolontariatu "Odczaruj naukę"

W Dziale Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przygotowano program świadczeń wolontarystycznych skierowanych do rodzin zastępczych pod nazwą "Program wolontariatu "Odczaruj naukę"". Celem programu jest poszerzenie zakresu usług oferowanych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pomoc w nauce szkolnej dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych na terenie miasta Piekary Śląskie. Rodziny zastępcze mogą korzystać z pomocy wolontariuszy po zgłoszeniu dziecka Koordynatorowi.