BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Program twórczego rozwoju Pomysłoteka

Program twórczego rozwoju "Pomysłoteka"

Program twórczego rozwoju "Pomysłoteka" przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych.
Celem programu jest zainspirowanie uczestników do poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań różnych sytuacji, przełamywanie stereotypów myślenia i zachowania, a w rezultacie zwiększenie otwartości i gotowości do zmian.
Program realizowany w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przez Punkt Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.