BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Trening zastępowania agresji

Trening zastępowania agresji

"Trening zastępowania agresji" jest programem skierowanym do dzieci i młodzieży, którego celem jest wzrost samoświadomości uczestników programu w kwestii rozpoznawania i kontroli emocji oraz wyrażania ich w sposób społecznie akceptowalny bez uciekania się do jakichkolwiek form przemocy.
Program realizowany w roku szkolnym 2010/2011 w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przez Punk Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.