BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Program korekcyjno - edukacyjny

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program skierowany jest do osób, któe nie radzą sobie ze swoimi zachowaniami agresywnymi, stosują przemoc wobec swoich bliskich. Program ma na celu przede wszystkim naukę radzenia sobie z takimi zachowaniami, powstrzymanie sprawców od dalszego stosowania przemocy.
Program realizowany przez Punkt Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.