BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Co to jest? 
Program korekcyjno - edukacyjny skierowany jest do osób, które nie radzą sobie ze swoimi zachowaniami agresywnymi, stosują przemoc wobec swoich bliskich. Program ma na celu przede wszystkim naukę radzenia sobie z takimi zachowaniami, powstr zymanie sprawców od dalszego stosowania przemocy. Aby to osiągnąć, konieczne jest, między innymi, rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz zdobycie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie. 
 

W ramach prowadzonych zajęć, poruszane są następujące tematy:

  • trudne sytuacje i konflikty w rodzinie oraz techniki reagowania na nie bez użycia przemocy
  • zachowania agresywne
  • sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami
  • funkcjonowanie rodziny: rola ojca, matki i dziecka w rodzinie, związki partnerskie
  • komunikacja w rodzinie
  • aspekty i mechanizmy przemocy domowej
  • choroba alkoholowa, zachowania osób uzależnionych i współuzależnionych
  • możliwości korzystania ze środowiskowego systemu wsparcia.

 

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia? 
Spotkania uczestników programu odbywają się: 
w każdy poniedziałek o godzinie 16.00
w siedzibie Klubu Integracji Społecznej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Piekarach Śląskich, przy ul. Wyszyńskiego 31 


Zgłoszenia przyjmują i dodatkowych informacji udzielają: 
› osoba prowadząca zajęcia: Agnieszka Duczek tel.: 515 247 957
› pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej, tel. 32 284 19 87, 519 375 498 
Zajęcia są bezpłatne! 
Dojazd autobusami: 5, 164, 168, 185

 

 

 

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz