BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

WAŻNA INFORMACJA !
dotycząca Programu korekcyjno – edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Od dnia 16 września 2019r. (aż do odwołania) następuje zmiana miejsca realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Spotkania uczestników programu odbywać się będą:
w każdy poniedziałek o godzinie 16.00  w siedzibie Centrum Usług Społecznych
w Piekarach Śląskich (Szarleju), przy ul. Żwirki 23 (pokój nr 3, parter)

Dodatkowe informacje o programie:
www.mopr.piekary.pl (w zakładce Punkt Interwencji Kryzysowej)
tel. 32 284 19 87; kom. 519 375 498

Co to jest? 
Program korekcyjno - edukacyjny skierowany jest do osób, które nie radzą sobie ze swoimi zachowaniami agresywnymi, stosują przemoc wobec swoich bliskich. Program ma na celu przede wszystkim naukę radzenia sobie z takimi zachowaniami, powstr zymanie sprawców od dalszego stosowania przemocy. Aby to osiągnąć, konieczne jest, między innymi, rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz zdobycie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie. 
 

W ramach prowadzonych zajęć, poruszane są następujące tematy:

  • trudne sytuacje i konflikty w rodzinie oraz techniki reagowania na nie bez użycia przemocy
  • zachowania agresywne
  • sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami
  • funkcjonowanie rodziny: rola ojca, matki i dziecka w rodzinie, związki partnerskie
  • komunikacja w rodzinie
  • aspekty i mechanizmy przemocy domowej
  • choroba alkoholowa, zachowania osób uzależnionych i współuzależnionych
  • możliwości korzystania ze środowiskowego systemu wsparcia.

 

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia? 
Spotkania uczestników programu odbywają się: 
w każdy poniedziałek o godzinie 16.00
w siedzibie Klubu Integracji Społecznej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Piekarach Śląskich, przy ul. Wyszyńskiego 31 


Zgłoszenia przyjmują i dodatkowych informacji udzielają:
› pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej, tel. 32 284 19 87, 519 375 498 
Zajęcia są bezpłatne! 
Dojazd autobusami: 5, 164, 168, 185

 

 

 

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz