BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Program realizowany jest w formie comiesięcznych spotkań dla rodzin zastępczych. Celem grupy wsparcia jest wzajemne wspieranie się rodziców zastępczych, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych oraz zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych. Program "Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych" realizowany jest przez Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.