BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Program ma na celu dostarczenie wiedzy uczestnikom grupy na temat mechanizmów przemocy oraz sposobów radzenia sobie i możliwościach pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie, oraz wsparcie ze strony osób przeżywających podobne problemy. W konsekwencji - doprowadzenie do przerwania przemocy. Program jest realizowany przez Punkt Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.