BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Moduł I

Obszar A zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kat. B:

Obszar B zadanie nr 1 i 2 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania oraz dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C zadanie nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz