BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Przydatne linki

Przydatne linki

 

Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie www.katowice.uw.gov.pl/usluga/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informacja-dla-osob
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw www.pokrzywdzeni.gov.pl
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"  www.niebieskalinia.pl
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.parpa.pl/index.php
Portal wiedzy o problemie krzywdzenia dziecka www.dzieckokrzywdzone.pl