BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Oferta - jak pomagamy

Oferta - jak pomagamy?

W Punkcie Interwencji Kryzysowej udzielamy:

1. Pomocy indywidualnej, w szczególności, osobom:

  • będącym w kryzysie,
  • doświadczającym przemocy domowej,
  • uzależnionym i współuzależnionym,
  • przeżywającym problemy opiekuńczo - wychowawcze z dziećmi,
  • potrzebującym wsparcia psychologicznego, psychoterapii indywidualnej i rodzinnej,
  • potrzebującym pomocy w redagowaniu pism procesowych dotyczących spraw rodzinnych (np. pozwy o alimenty, separację, rozwód, eksmisję itp.)

Ponadto, w poniedziałki, w godz. 14.30 – 16.30 można skorzystać z porad prawnych, udzielanych przez Radcę Prawnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Panią Barbarę Baron. (Ważna informacja: wymagane jest wcześniejsze, telefoniczne ustalenie terminu i godziny porady prawnej).

2. Pomocy grupowej

  • w każdy wtorek o godz. 15.30 (za wyjątkiem miesięcy: lipiec, sierpień), w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej przy ul. Kusocińskiego 4, odbywają się spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy,  
  • w każdy poniedziałek, o godz. 16.00, w siedzibie Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23, odbywają się spotkania w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Ponadto, w Punkcie Interwencji Kryzysowej można uczestniczyć     w spotkaniach (indywidualnych lub grupowych) w ramach programu „Dobrze wiedzieć” - kierowanego do osób, których bliscy nadużywają alkoholu, narkotyków, leków, gier hazardowych.

Dodatkowe informacje o spotkaniach grupowych i realizowanych programach znajdują się w zakładce „Punkt Interwencji Kryzysowej”.