BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

 • Życzenia Wielkanocne

  Życzenia Wielkanocne

  Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.
  Niech ten czas upłynie Nam w spokoju, zdrowiu oraz w atmosferze domowego ciepła.
  Niech Zmartwychwstały Chrystus zawsze, a zwłaszcza w tym trudnym czasie, wszystkim Błogosławi.
  Wesołego Alleluja!

  życzy Maciej Gazda
  Dyrektor MOPR
  w Piekarach Śląskich

  Więcej
 • Ulotka telefon dla seniora

  Telefon dla seniora

  W dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
  SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:
  FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem.
  FUNKCJA nr 2 – INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)
  Telefon będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
  Dyżur będą pełnili: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

  Więcej
 • Plakat Świętu Chrztu Polski

  Święto Chrztu Polski

 • Komunikat dla osób pobierających świadczenia uzależnione od niepełnosprawności

  Zgodnie z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
  1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  Mając na uwadze powyższe regulacje, jak również stosując się do wytycznych zawartych w stanowisku Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2020r. informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich podjął działania zmierzające do przedłużenia z urzędu prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, tj. świadczeń rodzinnych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
   
  Link do ustawy
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568
  Rozporządzenie dot. niepełnosprawności
  http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000534
   
  W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.
   
  Dział Świadczeń Rodzinnych 
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
  ul. Biskupa Nankera 103 
  41-949 Piekary Śląskie
  tel. 32/668-65-85 lub tel. 513-494-408, 517-943-167 
  Więcej
 • Ulotka godziny pracy mopr

  Załatwianie spraw w MOPR

 • Logo informacja

  Porady Prawne

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich uprzejmie informuje,
  że zapisy dot. porad prawnych udzielanych przez radcę prawnego Barbarę Baron są przyjmowane
  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ulicy Biskupa Nankera 103
  lub telefonicznie pod numerem 518410523 w godzinach od 8:00 do 11:00.
  Zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, w dniu udzielania porad prawnych przyjmowanych będzie maksymalnie 12 osób.
  Osoby bez wcześniejszego zapisania się nie będą przyjmowane.

  W kwietniu 2020r. bezpłatne porady prawne odbywać się będą
  telefonicznie
  w dniach:

  - 02.04.2020 (czwartek, od godziny 15:30),
  - 09.04.2020 (czwartek, od godziny 15:30),
  -16.04.2020 (czwartek, od godziny 15:30),
  -23.04.2020 (czwartek, od godziny 15:30)

  Jednocześnie informuję, że w Punkcie Interwencji Kryzysowej (ul. Kusocińskiego 4) również można skorzystać
  z bezpłatnych porad prawnych
  udzielanych przez radcę prawnego Barbarę Baron, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:30 do 16:30.
  Zapisów można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 519375498 lub osobiście w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej.

  Maciej Gazda
  Dyrektor
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

  Więcej
 • Leki na e-receptę bez wychodzenia z domu

 • Informacja

  UWAGA !!!

  W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z poleceniem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie informuję, że od dnia 18.03.2020r. od godziny 12:00 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich całkowicie wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów do odwołania.

  Jednocześnie informuję, że KASA Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich jest zamknięta.
  Wszelkie wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

  28 1020 2313 0000 3602 0555 9424, bądź poprzez operatora pocztowego.


  W związku z zaistniałą sytuacją bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość.
  Wszelkie informacje związane z rozwojem sytuacji w naszym kraju odnośnie zagrożenia koronawirusem można śledzić na stronie rządowej www.gov.pl oraz stronie Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.

  Więcej
 • Logo informacja

  Ważna informacja

  W związku z zapewnieniem odpowiednich usług dla osób objętych kwarantanną informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30: Uruchomił telefon informacyjny dla osób objętych kwarantanną:
  32 2883574 wew. 641 lub 697-217-715
  Pod tym telefonem osoby otrzymają w szczególności informacje dot.:
  - danych o restauracjach i sklepach świadczących sprzedaż z dostawą,
  - danych o placówkach służby zdrowia,
  - instruowania o zasadach bezpieczeństwa.
  Pracownicy odbierający telefony:
  - zbierają informację dot. osób objętych kwarantanną oraz ich potrzebach,
  - przekazują zebrane informacje o potrzebach osób objętych kwarantanną do pracowników socjalnych.
  Dodatkowo osoby objęte kwarantanną mogą uzyskać wsparcie psychologiczne, interwencyjne i specjalistyczne dzwoniąc pod nr tel. 519-375-498, a także za pośrednictwem video rozmowy za pośrednictwem aplikacji SKYPE (pik@mopr.piekary.pl).

  Maciej Gazda
  Dyrektor MOPR

  Więcej
 • informacja

  Informacja

  Informuję,  o czasowym zawieszeniu działalności w zakresie udostępniania pomieszczeń organizacjom i osobom fizycznym w Centrum Usług Społecznych przy ul. Kusocińskiego 4, oraz w Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23 w okresie od  13.03.2020r. do 14.04.2020r. z możliwością przedłużenia tego terminu.

  Więcej
 • Informacje w sprawie organizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

  W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, od jutra tj. 13 marca br. do odwołania wprowadza się następujące zamiany w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

  Tylko sprawy PILNE I KONIECZNE załatwiane będą w:
  Punkcie Podawczym działającym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Bpa Nankera 103.
  Wszystkie komórki organizacyjne Ośrodka działają w sposób ograniczony do kontaktów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej.
  Bezpłatne porady prawne będą udzielane TYLKO telefonicznie w dniu 19.03.2020r. oraz 26.03.2020r. pod numer telefonu 518410523 w godzinach od 15:30 do 18:30.Powyższe zmiany będą obowiązywać, aż do odwołania. Licząc na pełne zrozumienie oraz wyjątkowy charakter sytuacji, zachęcamy Państwa do korzystania z przelewów elektronicznych oraz usług internetowych oferowanych przez administracje publiczną.

  UWAGA !!!

  Za sprawy PILNE i KONIECZNE należy uznać tylko takie, które ze względu na swój wyjątkowy charakter nie mogą być przełożone na późniejszy termin.
  Poniżej udostępniam dane kontaktowe do każdej komórki organizacyjnej Ośrodka.
  Formy kontaktu:

  Kontakt w sprawach ogólnych:
  - kontakt telefoniczny: (32) 2883574 lub (32) 2879503
  - e-mail: biuro@mopr.piekary.pl
  - skrytka ePUAP: /MOPRPiekary/skrytka
  - poczta tradycyjna: ul. Biskupa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie

   

  WNIOSKI O ŚWIADCZENIA MOŻNA SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM:
  1. Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tiahttp://empatia.mrpips.gov.pl
  2. Platformy Usług Elektronicznych ZUS – http://www.zus.pl/pue
  3. Platformy ePUAP: /MOPRPiekary/skrytka
  4. Bankowości elektronicznej

   

   

  Dział Świadczeń Rodzinnych:
  - kontakt telefoniczny: (32) 6686647, 513494408, 517943167
  - e-mail: dsr@mopr.piekary.pl

   

  1. Fundusz alimentacyjny:
  - kontakt telefoniczny: 532741589

   

  Dział Pieczy Zastępczej:
  - kontakt telefoniczny: (32) 2885004, 502942109
  - e-mail: dpz@mopr.piekary.pl

   

   

  Punkt Interwencji Kryzysowej:
  - kontakt telefoniczny: (32) 2841987, 519375498
  - e-mail: pik@mopr.piekary.pl

   

  1. Zespół Pracy Socjalnej:
  - kontakt telefoniczny: 515246292, 786862296, 504770910.

   

  Dział Świadczeń Pomocy Społecznej:
  - kontakt telefoniczny: (32) 2883574 lub (32) 2879503 wew. 607 lub 608
  - e-mail: ds.mopr@o2.pl

   

  1. Punkt terenowy ul. Olimpijska 3
  - kontakt telefoniczny: (32) 6686172
  - e-mail: pt.osiedle@mopr.piekary.pl

   

  2. Punkt terenowy ul. Kusocińskiego 4
  - kontakt telefoniczny: 518410508, 518410519
  - e-mail: pt.brzeziny@mopr.piekary.pl

   

  3. Punkt terenowy ul. Kalwaryjska 58
  - kontakt telefoniczny: 504770899, 515246302
  - e-mail: pt.szarlej@mopr.piekary.pl

   

  Dział Aktywizacji Społecznej:
  - kontakt telefoniczny: (32) 2883574 lub (32) 2879503 wew. 623
  - e-mail: das@mopr.piekary.pl

   

  1. Zespół Asysty Rodzinnej
  - kontakt telefoniczny: 518410524
  - e-mail: asysta@mopr.piekary.pl

   

  2. Zespół Usług i Wsparcia Społecznego, ul. Wigury 4
  - kontakt telefoniczny: (32) 6686170, 518231174
  - e-mail: zuw@mopr.piekary.pl

   

  3. Zespół Usług i Wsparcia Społecznego, ul. Kusocińskiego 4
  - kontakt telefoniczny: 509518791
  - e-mail: cus@mopr.piekary.pl

   

  4. Zespół Usług i Wsparcia Społecznego, ul. Żwirki 23a
  - kontakt telefoniczny: 515246895
  - e-mail: cus@piekary.pl

   

  5. Zespół Pracy Socjalnej, ul. Wyszyńskiego 31
  - kontakt telefoniczny: (32) 6307524, 515247957
  - e-mail: zps@mopr.piekary.pl

   

  6. Zespół Pracy Socjalnej, ul. Kusocińskiego 4
  - kontakt telefoniczny: 532741620
  - e-mail: centrumrodzin@o2.pl

   

  Więcej
 • wzor legitymacji pracownika socjalnego

  Informacja

  W związku z krążącymi informacjami dot. oszustów, którzy podają się za pracownika socjalnego, apelujemy o szczególną ostrożność wszystkich mieszkańców. Jednocześnie przypominamy, że do obowiązków pracownika socjalnego należy okazanie legitymacji służbowej zgodnie z zamieszczonym na zdjęciu wzorem. Legitymacja powinna posiadać zdjęcie, pieczęć urzędową Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz pieczęć potwierdzającą jej aktualność. Zawód pracownika socjalnego to profesja zaufania publicznego, jednak należy zachować szczególną ostrożność w trosce o własne mienie i bezpieczeństwo, ponieważ – jak pokazuje opisana historia – osoby nieuczciwe bardzo chętnie z tego zaufania korzystają, aby dopuścić się czynów zabronionych.

  Więcej
 • Grafika info

  Informacja

  W związku z decyzją Rządu Rzeczypospolitej polskiej dotyczącą zamknięcia placówek oświatowych oraz koniecznością zastosowania kwarantanny społeczeństwa informuję, że zawiesza się wszelkie zajęcia i spotkania w:

  -Klubie Integracyjnym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” ul. Kusocińskieg4,
  -Klubie Integracyjnym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży „Bezpieczna Przystań” ul. Okrzei 25,
  -Klubie Seniora „Sielanka” ul. Oświęcimska 45,
  -Klubie Seniora „Nadzieja” ul. Kusocińskiego 4,
  -Klubie Seniora „Radość” ul. Olimpijska 3,
  -Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Okrzei 25,
  w okresie od 12 marca 2020r. do 14 kwietnia 2020r. z możliwością przedłużenia terminu.

  Więcej
 • logo aktywny samorząd

  Uwaga!

  Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd 2020"

  http://mopr.piekary.pl/aktywny-samorzad-2020

  Więcej
 • Logo informacja.

  Porady Prawne

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich uprzejmie informuje,
  że zapisy dot. porad prawnych udzielanych przez radcę prawnego Barbarę Baron są przyjmowane
  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ulicy Biskupa Nankera 103
  lub telefonicznie pod numerem 518410523 w godzinach od 8:00 do 11:00.
  Zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, w dniu udzielania porad prawnych przyjmowanych będzie maksymalnie 12 osób.
  Osoby bez wcześniejszego zapisania się nie będą przyjmowane.

   

  Więcej
 • Logo informacja

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje o przystąpieniu Miasta Piekary Śląskie do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.

  W dniu 30.01.2020r. Rada Miasta Piekary Śląskie, uchwałą nr XVIII/2017/20 wyraziła zgodę na realizację w/w Programu. Została zawarta stosowna umowa na sfinansowanie w/w zadania w roku 2020 dla 7 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem regulaminu realizacji Programu na terenie Piekar Śląskich.

  Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, zgodnej z załącznikiem i złożenie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Bpa Nankera 103.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Bpa Nankera 103 pok. nr 14 lub pod nr telefonu (32) 287 95 03 wew. 623 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności/osoby niepełnosprawne.

  Więcej
 • „Radość” w Nowym Roku

  „Radość” w Nowym Roku

  Początek nowego roku w Klubie Seniora “Radość” zaczął się intensywnie. Klubowicze 22 stycznia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka wraz z pozostałymi dwoma Klubami Seniora wybrali się na pizzę do pizzerii „Monte Carlo” by uczcić te wyjątkowe dla nich dni. 24 stycznia Seniorzy odwiedzili szopkę przy Bazylice Najświętszej Maryi Panny w Piekarach Śląskich. W szopce mogli zobaczyć różne gatunki zwierząt, na miejscu wystawiane były też szopki z różnych zakątków świata. Po zwiedzaniu przyszła pora na ogrzanie się i małe co nieco w kawiarni. Poza piekarską szopką udało się pierwszy raz zwiedzić największą w Polsce szopkę w bazylice u ojców franciszkanów pw. Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach Panewnikach. Szopka i bazylika wzbudziła ogromny zachwyt u Seniorów.

  Więcej
 • Zdjęcie DROGOWSKAZY. Międzyinstytucjonalny program aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

  „DROGOWSKAZY. Międzyinstytucjonalny program aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” z wizytą w IZBIE REGIONALNE w Piekarach Śląskich

  Uczestnicy programu „DROGOWSKAZY. Międzyinstytucjonalny program aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.” realizowanego w ramach Klubu Integracji Społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich we współpracy z doradcami zawodowymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich  w dniu 28.01.2020 roku mieli okazję wyjść z wizytą do kolejnej instytucji kultury.  Tym razem w ramach „Współczesnego codziennika”  udano się do IZBY  REGIONALNEJ  prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piekarach Śląskich.
  Więcej
 • Panewnickie odwiedziny – Sielanka w żywym żłóbku.

  Panewnickie odwiedziny – Sielanka w żywym żłóbku.

  17 stycznia grupa Seniorek z Sielanki udała się na wyprawę do bazyliki oo. franciszkanów w Katowicach - Panewnikach by obejrzeć słynny, największy w Europie żłobek, budowany co roku od 1908 roku. Piękna inscenizacja Betlejem zajmuje kilkanaście metrów i umiejscowiona jest w głównym ołtarzu.

  Więcej
 • Sylwester w Sielance

  Sylwester w Sielance

  Jak wiadomo, sylwestrowy dzień to czas wyjątkowy. I tą wyjątkowość czuć było w powietrzu od rana w Sielance. Stoły przygotowane, obrusy wyprasowane, nastrojowe dekoracje i świece dodawały elegancji i wprowadzały w klimat wyjątkowej imprezy. W kuchni robota paliła się w rękach naszych dzielnych Kucharek a przy stole toczyły się gorące dyskusje, wspomnienia dawnych sylwestrowych zabaw - tych udanych i tych mniej udanych - kreacji, tańców, wiców noworocznych robionych sąsiadom, ale i całkiem poważne opowieści, pytanie "co przyniesie nam ten nowy rok?"....
  Co nam przyniesie, czas pokaże, w końcu mamy na to 366 dni - bo ten rok będzie rokiem przestępnym i darowany jest nam dodatkowy dzień od losu. Wykorzystajmy więc go dobrze, a tymczasem Sielanka świętuje - co utrwalił aparat fotograficzyny i nasza pamięć.
  Wszystkim życzymy dobrego Nowego Roku 2020, oby się wszystkim dobrze wiodło, Sielankowo, oczywiście!
  A fotorelację z naszego sylwestrowego imprezowania znajdziecie na naszym fanpejdżu pod adresem: https://www.facebook.com/pg/Seniorzy-Miejskiego-O%C5%9Brodka-Pomocy-Rodzinie-385244941620963/photos/?tab=album&album_id=2316278228517615

  Więcej

Przydatne linki

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekar Śląskich

www.bip.piekary.pl

Śląski Oddział PFRON

www.pfron.org.pl

Europejski Fundusz Społeczny

www.efs.gov.pl

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

www.rops-katowice.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej

www.bip.katowice.uw.gov.pl

Pajacyk - głodne dzieci nie myślą o nauce

www.pajacyk.pl

Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi
dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim.

www.rops-katowice.pl
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz