BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Linki

 • Program „Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

  Gmina Piekary Śląskie w dniu 31.12.2020r. złożyła wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o udzielenie dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn.  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

  Do dnia 12.02.2021r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków.

  Realizatorem zadania w imieniu Miasta Piekary Śląskie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

  Więcej
 • Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

  Gmina Piekary Śląskie w dniu 31.12.2020r. złożyła wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o udzielenie dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn.  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

  Do dnia 12.02.2021r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków.

  Realizatorem zadania w imieniu Miasta Piekary Śląskie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

  Więcej
 • Grafika wykrzyknik

  Informacja

  Informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w dniu 27.01.2021r. będzie czynny od 7:30 do 14:00.

  Maciej Gazda Dyrektor MOPR 

  Więcej
 • Logo PFRON

  Uwaga!

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, iż istnieje możliwość  składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem https://sow.pfron.org.pl
  W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY EPUAP lub podpis elektroniczny.

  Więcej
 • Ulotka 2021 SW

  Zaproszenie do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

 • Logo Informacja

  Informacja

  Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, że z dniem 5 stycznia 2021r. wznawia działanie mieszkania chronionego treningowego

  Aldona Olesińska

  Więcej
 • Grafika wykrzyknik

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu:

  - 03.01.2021r.
  - 11.01.2021r.
  - 18.01.2021r. 
  - 19.01.2021r.
  - 01.02.2021r.
  - 22.02.2021r.
  - 23.02.2021r.
  - 24.02.2021r.
  - 25.02.2021r.

   

  Więcej
 • Grafika praca

  Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY!

 • Logo Informacja

  Informacja

  Informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w dniu 31.12.2020r. będzie czynny od 7:30 do 14:00.

  Maciej Gazda Dyrektor MOPR

  Więcej
 • Grafika życzenia świąteczne

  Życzenia Świąteczne

  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

  życzę wszystkim,

  aby te Święta wypełnione były miłością,

  a Wasz dom zapachem wigilijnych potraw i świeżej choinki.

  Niech ten wyjątkowy czas będzie obfitował radością,

  a w sercach zagościło szczęście,

  które da energię na cały nadchodzący Nowy Rok.

  Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

   

  Maciej Gazda

  Dyrektor MOPR

  w Piekarach Śląskich

  Więcej
 • Pomoc samotnym

  Rzeka świątecznej pomocy!

  Okres przedświąteczny jest czasem kiedy otwierają się serca, a pomoc dla najbardziej potrzebujących płynie ze wszystkich stron.
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich pomimo sytuacji epidemicznej podejmuje szereg działań pomocowych współpracując z organizacjami społecznymi i lokalnymi inicjatywami, aby zapewnić pomoc najbardziej potrzebującym. Obok współpracy przy realizacji znanej mieszkańcom „Szlachetnej Paczki” udało się pozyskać kilka paczek żywnościowych we współpracy z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu. Będą one przekazane osobom starszym, samotnym oraz rodzinom z dziećmi.
  We współpracy z SPI Społeczną Piekarską Inicjatywą w dniu 22.12.2020r. do 30 potrzebujących i samotnych osób zostały rozwiezione posiłki wigilijne przygotowane przez restauracje Hubertus i Grafit z terenu Piekar Śląskich. Społeczna Piekarska Inicjatywa pozyskała środki na tę pomoc od indywidualnych darczyńców, którzy sfinansowali zakup obiadów. Do żywności dołączono kartki świąteczne, słodycze i stroiki.
  SPI przekazało także 23 porcje ciasta, jako podarunek od piekarskiej cukierni, które pracownicy MOPR dostarczyli do podopiecznych Klubów Seniora.
  Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym za gotowość niesienia pomocy, składając najserdeczniejsze życzenia Wesołych i Spokojnych Świąt.

  Więcej
 • Wręczenie choinek

  Wręczenie choinek

  W dniu 21 grudnia 2020r. Senator Dorota Tobiszowska wręczyła świąteczne choinki rodzinom korzystającym ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. Obdarowanych zostało osiem rodzin. W przekazaniu udział brała także Sława Umińska-Duraj, Prezydent Piekar Śląskich wraz z Dyrektorem Maciejem Gazda.
  Uroczyste wręczenie choinek odbyło się w Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich przy ul. Kusocińskiego 4. Akcja była prowadzona przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Siewierz oraz EkoProHut z Gliwic.
  Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i życzymy pomyślności oraz samych sukcesów.

  Więcej
 • Nagrody Asysta

  Wręczenie nagród wyróżnionym asystentom rodziny MOPR.

  W dniu 18 grudnia 2020r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich wręczył specjalne dyplomy i nagrody czterem pracownikom Zespołu Asysty Rodzinnej tut. Ośrodka w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2020”.

  Nagrody przyznane w ramach ww. Programu były wyróżnieniem za aktywne wsparcie rodzin z dziećmi, podczas pierwszej fali epidemii COVID-19. Wyróżnienia przyznane zostały przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a otrzymało je czterech pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich: Bernadeta Drzozga, Agata Kotuła, Katarzyna Gawron oraz Kamila Kęsy.

  Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy samych sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym.

  Więcej
 • Życzenia świąteczne

  Świąteczne życzenia dla rodzin zastępczych.

  Plakat z życzeniami dla rodzin zastępczych

  Więcej
 • logo inforamcja

  Informacja

  Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2020 dzień 24 grudnia 2020r. ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, w zamian za święto 26 grudnia 2020r. przypadające w sobotę.

   

  Maciej Gazda

  Dyrektor MOPR

  Więcej
 • zdjecie wykrzyknik

  Zła jakość powietrza

  Zgodnie z zarządzeniem nr ORo.0050.771.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie Planu Działań Krótkoterminowych przekazuję w załączeniu POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w okresie od 01.12.2020r. do 03.12.2020r., w dniu 11.12.2020r. 03.01-04.01.2021r. celem podjęcia stosownych działań zapobiegawczych

  Więcej
 • Plakat seniora

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przystąpił do programu WSPIERAJ SENIORA.

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora".
  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19.
  W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.

  Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków.

  WAŻNE: Zrobienie zakupów i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior pokrywa za rozliczeniem koszt zakupów, opłat.
  Pomoc przeznaczona jest dla Piekarskich seniorów, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa).


  Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z tej pomocy
  zadzwoń na infolinię: tel. 22 505 11 11

  Więcej
 • Gabriela Kossakowska

  Informacja

  Z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Pani Gabrieli Kossakowskiej – przyjaciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.
  Pani Gabriela zawsze wyrażała troskę o sprawy społeczne, ale przede wszystkim dbała o zaspokojenie potrzeb osób najbardziej potrzebujących. Jej podstawa, zawsze otwarta na drugiego człowieka była wyjątkowa i dawała przykład wszystkim działającym w obszarze pomocy społecznej.
  Rodzinie oraz wszystkich pogrążonym w smutki po śmierci śp. Gabrieli Kossakowskiej składam wyrazy współczucia.

  Z wyrazami szacunku
  Maciej Gazda

  Więcej
 • Logo czyste powietrze

  Czyste Powietrze

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje zadanie związane z wydawaniem zaświadczeń o dochodach do Programu Czyste Powietrze. Zaświadczenie to jest niezbędne w celu uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania z WFOŚiGW na wymianę pieca i termomodernizację domu.
  Aby uzyskać takie zaświadczenie należy w Dziale Świadczeń Rodzinnych złożyć stosowny wniosek.
  Obowiązek wydania zaświadczenia wynika z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
  Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. U. 2020 r. poz. 1713.
  WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (PDF w załączniku)
  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html oraz na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/

  Zapraszamy do składania wniosków poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Bpa Nankera 103 oraz bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
  ul. Długosza 92.

  Więcej
 • Uroczystość wręczenia medali nagrodzonym pracownikom MOPR.

  Uroczystość wręczenia medali nagrodzonym pracownikom MOPR.

  W dniu dzisiejszym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich odbyła się uroczystość wręczenia złotych medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę trzem pracownikom Ośrodka.

  Medale wręczył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Pan Maciej Gazda pracownikom: Pani Bożenie Kuczmarskiej, Pani Elżbiecie Mazur oraz Pani Beacie Szatner za długoletnią służbę i zaangażowanie na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. Jest to także nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu.

  Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy kolejnych wspaniałych i owocnych lat, z których będą Państwo równie dumni jak dziś.

  Więcej

Przydatne linki

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekar Śląskich

www.bip.piekary.pl

Śląski Oddział PFRON

www.pfron.org.pl

Europejski Fundusz Społeczny

www.efs.gov.pl

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

www.rops-katowice.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej

www.bip.katowice.uw.gov.pl

Pajacyk - głodne dzieci nie myślą o nauce

www.pajacyk.pl

Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi
dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim.

www.rops-katowice.pl