BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
41-949 Piekary Śląskie
ul. Biskupa Nankera 103 (mapka)
tel: +48 322883574 lub +48 323815316 lub +48 322879503
tel/fax: 633
sekretariat wewnętrzny: 629, 634
e-mail:
strona www: http://www.mopr.piekary.pl/
NIP: 498-01-08-463
REGON: 003455014
Adres skrytki ePUAP: /MOPRPiekary/skrytka

Godziny Urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
poniedziałek - 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku - 7:30 do 15:30
piątek - 7:30 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków klientów przyjmują:
Dyrektor lub Zastępca Dyrektora, we wtorki w godz. od 11:00 do 12:00
Kierownicy komórek organizacyjnych:
   a) poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 9:00 do 11:00
   b) wtorek w godzinach od 11:00 do 14:00
Kierownik Punktu Interwencji Kryzysowej w każdy wtorek w godzinach od 11:00 do 14:00
W przypadkach interwencyjnych klienci przyjmowani są poza wyznaczonymi godzinami.

Wpłaty gotówkowe do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie można dokonywać w następujących godzinach:
Poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 15:00
Wtorek od godziny 11:00 do godziny 14:00
Środa od godziny 8:00 do godziny 14:00
Czwartek od godziny 11:00 do godziny 14:00
Piątek od godziny 8:00 do godziny 12:00

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Telefon: 32 287 95 03 wew. 604, 605
Godziny otwarcia:
poniedziałek - od godz. 7:30 do godz. 17:00
wtorek – czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30
piątek – od 7:30 do godz. 14:00.

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej
Telefon: wew. 607, 608, 612 kom. 515 157 482, kierownik działu: wew. 613; 
Godziny otwarcia:
poniedziałek - od godz. 7:30 do godz. 17:00
wtorek – czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30
piątek – od 7:30 do godz. 14:00.

Dział Dodatków Mieszkaniowych
Telefon: wew. 601, 602, 603
Godziny otwarcia:
poniedziałek - od godz. 7:30 do godz. 17:00
wtorek – czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30
piątek – od 7:30 do godz. 14:00.

Godziny przyjmowania wniosków:
Poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 17:00, wtorek - piątek od godziny 8:00 do godziny 15:00

Dział Aktywizacji Społecznej
Telefon: wew. 623, kierownik działu: wew. 632; kom. 532741517
Godziny otwarcia:
poniedziałek - od godz. 7:30 do godz. 17:00
wtorek – czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30
piątek – od 7:30 do godz. 14:00.
 

Dział Administracyjno - Gospodarczy
Telefon: wew. 642, kierownik działu: wew. 643
Godziny otwarcia:
poniedziałek - od godz. 7:30 do godz. 17:00
wtorek – czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30
piątek – od 7:30 do godz. 14:00.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dział Świadczeń Rodzinnych
Nowa siedziba to:
Piekary Śląskie, ul. Jana Długosza 92 (mapka)
(dzielnica Brzozowice-Kamień, dawny budynek Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13).
Nowe numery telefonów: 513 494 408, 517 943 167, 32 668 65 85 oraz Fundusz Alimentacyjny 532 741 589
Godziny otwarcia:
poniedziałek - od godz. 7:30 do godz. 17:00
wtorek – czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30
piątek – od 7:30 do godz. 14:00.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - od godz. 8:00 do godz. 16:30
wtorek - czwartek od godz. 8:00 do godz. 14:00
piątek - od godz. 8:00 do godz. 13:00

Dział Pieczy Zastępczej
Piekary Śląskie ul. Bytomska 67 (mapka)
Telefon / fax: 322885004, 502 942 109
e-mail:
Godziny otwarcia:
poniedziałek - od godz. 7:30 do godz. 17:00
wtorek – czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30
piątek – od 7:30 do godz. 14:00.

Punkt Interwencji Kryzysowej
Piekary Śląskie ul. Kusocińskiego 4 (mapka)
Telefon: 32 2841987, 519-375-498
e-mail:
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa - od godz. 7:30 do godz. 18:00
wtorek, czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30
piątek – od 7:30 do godz. 14:00.

Ponadto: grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - wtorek, godz. 15.30 (za wyjątkiem miesięcy: lipiec, sierpień

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Piekary Śląskie ul. Okrzei 25 (mapka)
Telefon: 32 2886391
e-mail:
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek - od godz. 6:00 do godz. 14:00.

Biuro Funduszy Europejskich
Piekary Śląskie ul. Kusocińskiego 4 (mapka)
Telefon: 517943155
E-mail:
Godziny otwarcia:
poniedziałek - od godz. 7:30 do godz. 17:00
wtorek – czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30
piątek – od 7:30 do godz. 14:00.

Klub Seniora "Radość"
Piekary Śląskie ul. Olimpijska 3 (mapka)
Telefon: 326307739 / VOIP 13039
Adres e-mail:
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: od 10:00 do 16:00
Strona na Facebooku

Klub Seniora "Sielanka"
Piekary Śląskie ul. Oświęcimska 45 (mapka)
Telefon: 786862354 
Adres e-mail:
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: od 10:00 do 16:00
Strona na Facebooku

Klub Seniora „Nadzieja”
Piekary Śląskie, ul. Kusocińskiego 4 (mapka)
Telefon: 326686208 / VOIP 13508 / Komórka: 532741614
Adres e-mail:
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: od 10:00 do 16:00
Strona na Facebooku

 

Zespół Pracy socjalnej:

ul. Wyszyńskiego 31:

Beata Flak- koordynator pracy socjalnej- 515247957

Barbara Gołębiewska 326307524 voip 812824

Dominika Baltaziak- 513919891

Ewa Sadowska 786862296

Elżbieta Mazur 504770910, 326686171

Magdalena Świątek 515246292

Karen Banasiak

e-mail: zps@mopr.piekary.pl

 

Punkt Terenowy Zespołu Usług i Wsparcia Społecznego

ul. Wigury 4

Renata Skutnik 518231174

Dariusz Różycki

 

Centrum Usług Społecznych

ul. Kusocińskiego 4

Natalia Gaidzik 509518791

e-mail: cus@mopr.piekary.pl

 

ul. Żwirki 23

Alicja Janiczek- 515246895

e-mail:cus@piekary.pl

 

 

Punkty terenowe pracowników socjalnych
Pracownicy socjalni przyjmują strony w godzinach poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 7:30 do 10:00 oraz 14:00 do 15:30, piątek 7:30 do 09:00 oraz 13:00 do 14:00

Rejon Szarlej i Piekary
ul. Kalwaryjska 58
tel. 504770899, 515246302, 326686435, 515246292

Rejon Osiedle Wieczorka 
ul. Olimpijska 3
tel. 515246673, 515246625, 326686172, 515246274

Rejon Brzozowice-Kamień 
ul. Kusocińskiego 4
tel. 518410519

Rejon Brzeziny Śląskie 
ul. Kusocińskiego 4
tel. 504770861, 518231171

Rejon Dąbrówka Wielka 
ul. Kusocińskiego 4
tel. 518410508, 515245842

Punkt Terenowy Działu Świadczeń
ul. Wigury 5
tel. 515157479, 513919891
Punkt obsługuje sprawy dot. domów pomocy społecznej oraz ubezpieczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Zespół Asysty Rodzinnej
Piekary Śląskie ul. Oświęcimska 45 (mapka)
Telefon: 518 410 524


Pracownicy Klubów Integracyjnych pracują codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00
Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży nr 1 "Promyk"
ul. Kusocińskiego 4
tel. 697217715
swietlica.piekary@o2.pl

Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży nr 2 "Bezpieczna Przystań"
ul. Okrzei 25
te. 515157557
swietlica2@mopr.piekary.pl

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz