BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Zadania zespołu

Klub Integracji Społecznej

Powołany został, aby wspomóc osoby długotrwale bezrobotne, w trudnej sytuacji życiowej (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym) tak, by mogły powrócić do pełnienia ról społecznych i zawodowych. Cel ten określany jest jako reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Grupą docelową działań KIS są w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, matki po urlopach wychowawczych z długą przerwą w zatrudnieniu. Realizowany w ramach KIS program ma na celu nauczyć uczestników metod pracy nad poprawą sytuacji osobistej i zawodowej.

Oferujemy:

  1. nieodpłatny dostęp do Internetu w celu poszukiwania pracy dla Klientów Klubu,
  2. udzielamy pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym oraz w podniesieniu umiejętności zawodowych,


Uczestnicy po ukończeniu cyklu zajęć mają możliwość utworzenia grupy wsparcia. Celem grupy wsparcia jest kontynuacja działań w KIS oraz integracja poprzez wspólne spotkania zgodne z zainteresowaniami uczestników i wzajemne wsparcie.