BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Grupa wsparcia

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

 

Spotkania grupy odbywają się w każdy wtorek (za wyjątkiem miesięcy: lipiec, sierpień) o godz. 15.30 w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej przy ul. Kusocińskiego 4 (dzielnica Piekar Śląskich - Brzeziny Śląskie, budynek Centrum Usług Społecznych).


Co daje uczestnictwo w grupie?

 • wiedzę o specyfice zjawiska przemocy domowej,
 • wiedzę o sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • wiedzę o możliwościach uzyskania pomocy ze strony instytucji (policja, prokuratura, sądy, pomoc społeczna, stowarzyszenia itp.),
 • wiedzę o przysługujących prawach,
 • wiedzę o możliwych strategiach obrony przed sprawcą przemocy,
 • wiedzę o sposobach zapewnienia bezpieczeństwa w rodzinie doświadczającej przemocy domowej,
 • wiedzę o procedurze "Niebieskiej Karty",
 • wiedzę o aspektach prawnych zjawiska przemocy domowej,

Ponadto:

 • możliwość dzielenia się swoimi problemami z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji,
 • wsparcie emocjonalne i społeczne,
 • możliwość znalezienia własnych mocnych stron,
 • możliwość odzyskania poczucia własnej wartości i godności osobistej.

Grupa wsparcia służy wzajemnej pomocy. Na spotkaniach grupy można dzielić się własnymi doświadczeniami i przeżyciami oraz czerpać z doświadczeń innych. W grupie wsparcia obowiązuje zasada bezwzględnego zachowania tajemnicy.


Zapraszamy na spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
Jesteśmy po to, by pomagać!