BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych

„Feniks – program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych”Projekt „Feniks – program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowany jest w partnerstwie z firmą INTEREGO Szkolenia, Doradztwo, Terapia Łukasz Gołębiowski z Katowic, pełniącą funkcję Lidera w projekcie. Głównym celem projektu jest włączenie społeczne bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych 116 mieszkańców Piekar Śląskich w wieku od 21-65 lat poprzez integrację społeczną i zawodową oraz wsparcie aktywizująco-terapeutyczne. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2020r.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia o charakterze:

  • certyfikowanych szkoleń zawodowych np. kurs operatora wózków widłowych, spawacza metodą TIG/MAG, operatora maszyn czyszczących, florystki, kurs komputerowy, kurs stylizacji paznokci itp.

  • zawodowym w szczególności spotkań z doradcą zawodowym,

  • staży zawodowych u pracodawców,

  • terapeutycznym w tym konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna

 

Wartość projektu: 1.177.640,40

Dofinansowanie z UE: 1.118.758,38 zł

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Udział w projekcie i realizowanych kursach jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 24, w budynku przy ul. Bpa. Nankera 103 Piekary Śląskie oraz pod nr telefonu: 32 288 35 74 wewn. 643