BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego" zmieniono dnia: 2020-06-03 09:02 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Porady Prawne" stworzono dnia: 2020-06-02 15:11 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "UWAGA !!!" zmieniono dnia: 2020-06-02 14:59 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 44/2020 w sprawie czasu pracy Klubów Integracyjnych dla Dzieci i Młodzieży nr 1 „Promyk” oraz nr 2 „Bezpieczna Przystań”." stworzono dnia: 2020-06-01 13:19 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego" zmieniono dnia: 2020-06-01 11:38 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO" stworzono dnia: 2020-06-01 11:36 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Przywrócenie pełnej funkcjonalności Ośrodka od 01.06.2020r." zmieniono dnia: 2020-05-29 13:28 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Przywrócenie pełnej funkcjonalności Ośrodka od 01.06.2020r." zmieniono dnia: 2020-05-29 13:25 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "XI. Przywrócenie pełnej funkcjonalności Ośrodka od 01.06.2020r." zmieniono dnia: 2020-05-29 13:21 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "XI. PRZYWRÓCENIE PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI OŚRODKA 01.06.2020r." stworzono dnia: 2020-05-29 13:21 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Nabór na 1 stanowisko pomocnicze i obsługi psycholog w Punkcie Interwencji Kryzysowej na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy 1/2 etatu" zmieniono dnia: 2020-05-26 15:19 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Nabór na 1 wolne stanowisko pracownik socjalny w Dziale Aktywizacji Społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy" zmieniono dnia: 2020-05-26 15:19 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Nabór na 1 wolne stanowsko urzędnicze: Referent w Dziale Organizacji, Kadr i Płac w pełnym wymiarze czasu pracy." zmieniono dnia: 2020-05-26 15:18 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. BHP w niepełnym wymiarze czasu pracy." zmieniono dnia: 2020-05-26 15:18 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Nabór na stanowisko: asystent rodziny na zastepstwo w pełnym wymiarze czasu pracy." zmieniono dnia: 2020-05-26 15:17 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Nabór na wolne stanowisko Młodszy wychowawca w Klubie Integracyjnym dla Dzieci i Młodzieży nr 1 "Promyk"" zmieniono dnia: 2020-05-26 15:16 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Nabór na 1 stanowisko pomocnicze i obsługi: Konserwator w Dziale Administracyjno-Gospodarczym na 1/2 etatu " zmieniono dnia: 2020-05-26 15:16 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego" zmieniono dnia: 2020-05-26 10:41 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "X. Aktualizacja informacji dla osób chcących skorzystać z usług MOPR" zmieniono dnia: 2020-05-22 14:06 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Aktualizacja informacji dla osób chcących skorzystać z usług MOPR" zmieniono dnia: 2020-05-22 14:05 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Telefon dla seniora" zmieniono dnia: 2020-05-22 13:11 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Informacja o otwarciu kasy MOPR dla klientów" zmieniono dnia: 2020-05-22 13:11 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Informacja o otwarciu kasy MOPR dla klientów" zmieniono dnia: 2020-05-22 13:10 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Informacja" zmieniono dnia: 2020-05-22 13:08 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Informacja" zmieniono dnia: 2020-05-22 13:08 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Informacja" zmieniono dnia: 2020-05-22 13:06 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Covid-19" zmieniono dnia: 2020-05-22 13:05 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "X. Informacja o otwarciu kasy MOPR dla klientów" zmieniono dnia: 2020-05-22 13:02 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "IX. Informacja" zmieniono dnia: 2020-05-22 13:02 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "X. Informacja o otwarciu kasy MOPR dla klientów" stworzono dnia: 2020-05-22 13:01 przez: Michał Ramfeld