BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Historia zmian

 • Artykuł : "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie - nr sprawy 1/ZP/2019" zmieniono dnia: 2019-06-07 13:28 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 77/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie" zmieniono dnia: 2019-06-07 13:27 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 77/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie" stworzono dnia: 2019-06-07 13:27 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 76/2019 w sprawie korekt w planie zamówień publicznych" stworzono dnia: 2019-06-07 13:26 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Dostawa artykułów spożywczych – napoje, na rok 2019" zmieniono dnia: 2019-06-06 08:40 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Dostawa artykułów spożywczych – napoje, na rok 2019" stworzono dnia: 2019-06-05 13:10 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zakup 10 notebooków w ramach projektu „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie”. " stworzono dnia: 2019-06-05 12:21 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "nabór na 5 wolnych stanowisk pracownik socjalny w DAS" stworzono dnia: 2019-06-04 15:19 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 74/2019 w sprawie uchylenia Zarządzenie 15/2018" stworzono dnia: 2019-06-04 07:18 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Usługa szkoleniowa – kurs prawo jazdy kat B" stworzono dnia: 2019-06-03 10:38 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "Piekarskie rodziny zastępcze się szkolą!" stworzono dnia: 2019-05-31 14:54 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym" stworzono dnia: 2019-05-31 13:54 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie - nr sprawy 1/ZP/2019" zmieniono dnia: 2019-05-31 08:09 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie - nr sprawy 1/ZP/2019" zmieniono dnia: 2019-05-30 14:48 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie - nr sprawy 1/ZP/2019" zmieniono dnia: 2019-05-30 14:46 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Programów, Analiz i Sprawozdawczości. " zmieniono dnia: 2019-05-30 14:40 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 73 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi.." stworzono dnia: 2019-05-30 14:39 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie" stworzono dnia: 2019-05-30 14:38 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Nabór na 5 wolnych stanowisk pracownik socjalny w Dziale Aktywizacji Społecznej" zmieniono dnia: 2019-05-30 10:25 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Nabór na 5 wolnych stanowisk pracownik socjalny w Dziale Aktywizacji Społecznej" zmieniono dnia: 2019-05-30 10:25 przez: Mateusz Oleksy
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2019-05-30 10:20 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 72/2019 w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze urzędnicze" stworzono dnia: 2019-05-29 11:22 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 71/2019 w sprawie godzin pracy w Klubie Integracyjnym "Promyk"" stworzono dnia: 2019-05-23 08:39 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Program Aktywny Samorząd 2019" zmieniono dnia: 2019-05-22 14:13 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Stan na 31.12.2014 r." zmieniono dnia: 2019-05-21 12:42 przez: Mateusz Oleksy
 • Strona : "Stan na 31.12.2014 r." zmieniono dnia: 2019-05-21 12:42 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 70/2019 w sprawie korekt w planie zamówień publicznych" stworzono dnia: 2019-05-21 12:21 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 69/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" zmieniono dnia: 2019-05-21 12:20 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 69/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" stworzono dnia: 2019-05-21 12:20 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Kurs uzupełniający na instruktora nauki jazdy do kat. C,D,E" stworzono dnia: 2019-05-17 12:12 przez: Michał Ramfeld
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz