BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Seniorzy z historią za "pan brat"." stworzono dnia: 2018-09-24 15:05 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie 76/2018 w sprawie powołanie komisji egzaminacyjnej" stworzono dnia: 2018-09-20 15:11 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Nabór na 1 wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych" stworzono dnia: 2018-09-20 11:45 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 74/2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów w ramach procedury Niebieskiej Karty" stworzono dnia: 2018-09-20 10:57 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 75/2018 w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych w Zespole Interdyscyplinarnym" stworzono dnia: 2018-09-20 10:55 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk" stworzono dnia: 2018-09-19 12:09 przez: Dawid Kawałek
 • Strona : "Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych" stworzono dnia: 2018-09-19 07:32 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Korekta - program integracji społecznej i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej dla mieszkańców Piekar Śląskich" stworzono dnia: 2018-09-19 07:31 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Twoje życie - Twój wybór" stworzono dnia: 2018-09-19 07:29 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Seniorzy w Centrum Kultury Śląskiej" stworzono dnia: 2018-09-19 07:28 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Wzory dokumentów" usunięto dnia: 2018-09-18 08:35 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!" stworzono dnia: 2018-09-17 13:42 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Kolejne warsztaty z rękodzieła za nami" zmieniono dnia: 2018-09-17 12:01 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Kolejne warsztaty z rękodzieła za nami" stworzono dnia: 2018-09-17 12:00 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Porady Prawne" zmieniono dnia: 2018-09-14 14:43 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 73/2018 w sprawie korekt w planie zamówień publicznych" stworzono dnia: 2018-09-14 12:24 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Informacja w sprawie Emp@tii" zmieniono dnia: 2018-09-14 11:06 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Informacja w sprawie Emp@tii" zmieniono dnia: 2018-09-14 11:06 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Informacja w sprawie Emp@tii" zmieniono dnia: 2018-09-14 11:06 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Informacja w sprawie Emp@tii" stworzono dnia: 2018-09-14 11:05 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze: Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych" zmieniono dnia: 2018-09-13 12:17 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY dla osób stosujących przemoc w rodzinie" zmieniono dnia: 2018-09-12 12:59 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Terminy składania wniosków" zmieniono dnia: 2018-09-12 12:58 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Letnik piknik integracyjny w Dziennym Domu" stworzono dnia: 2018-09-12 12:58 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2018-09-12 07:30 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2018-09-12 07:30 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2018-09-12 07:29 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2018-09-12 07:27 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2018-09-12 07:26 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Porady Prawne" zmieniono dnia: 2018-09-11 13:55 przez: Mateusz Oleksy