BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "21/2021 Zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z dostawą na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich" zmieniono dnia: 2021-02-25 13:08 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "21/2021 Zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z dostawą na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich" stworzono dnia: 2021-02-25 13:06 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "20/2021 Usługa szkoleniowa treningi kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 30 dydaktycznych dla każdej z 2 grup, uczestników projektu „Twoje życie - Twój wybór” " stworzono dnia: 2021-02-25 11:13 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "9/2021 Zakup artykułów chemicznych wraz z dostawą oraz rozładunkiem" zmieniono dnia: 2021-02-25 09:50 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "13/2021 Zakup artykułów biurowych wraz z dostawą oraz rozładunkiem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich" stworzono dnia: 2021-02-25 09:20 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie 10/2021 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej." zmieniono dnia: 2021-02-24 14:02 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie 10/2021 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej." stworzono dnia: 2021-02-24 14:01 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu " zmieniono dnia: 2021-02-24 11:58 przez: Dawid Kawałek
 • Strona : "Projekt Daj sobie szansę" zmieniono dnia: 2021-02-24 08:33 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu " zmieniono dnia: 2021-02-23 13:45 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu " zmieniono dnia: 2021-02-23 13:45 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "6/2021 Usługa szkoleniowa - certyfikowany kurs komputerowy ECDL PROFILE B1 w wymiarze 40 godzin dla 2 uczestników projektu „Twoje życie - Twój wybór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020." zmieniono dnia: 2021-02-22 17:14 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "23/2021 Prośba o dokonanie wyceny zakupu asortymentu komputerowego" zmieniono dnia: 2021-02-22 10:47 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "23/2021 Prośba o dokonanie wyceny zakupu asortymentu komputerowego" stworzono dnia: 2021-02-22 10:47 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu " zmieniono dnia: 2021-02-22 10:43 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "19/2021 Prośba o dokonanie wyceny usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" zmieniono dnia: 2021-02-19 09:03 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "Świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego dla uczestników Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021." zmieniono dnia: 2021-02-19 09:01 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "9/2021 Zakup artykułów chemicznych wraz z dostawą oraz rozładunkiem" zmieniono dnia: 2021-02-18 14:51 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "22/2021 Prośba o dokonanie wyceny imiennych kart,uprawniających do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych." stworzono dnia: 2021-02-18 13:11 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przystąpił do programu WSPIERAJ SENIORA. " zmieniono dnia: 2021-02-18 11:19 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "9/2021 Zakup artykułów chemicznych wraz z dostawą oraz rozładunkiem" zmieniono dnia: 2021-02-17 15:11 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "19/2021 Prośba o dokonanie wyceny usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" stworzono dnia: 2021-02-17 14:56 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie 9/2021 w sprawie: powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich." zmieniono dnia: 2021-02-16 14:52 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie 9/2021 w sprawie: powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich." zmieniono dnia: 2021-02-16 14:48 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie 9/2021 w sprawie: powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich." stworzono dnia: 2021-02-16 14:47 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR w Dziale Organizacji, Kadr i Płac w pełnym wymiarze czasu pracy." zmieniono dnia: 2021-02-16 13:00 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR w Dziale Organizacji, Kadr i Płac w pełnym wymiarze czasu pracy." stworzono dnia: 2021-02-16 13:00 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "80/2020 Usługa szkoleniowa -operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej ,,Twoje życie - Twój wybór"" zmieniono dnia: 2021-02-16 08:29 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Nabór na 1 wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik w Dziale Programów, Analiz i Sprawozdawczości w pełnym wymiarze czasu pracy." zmieniono dnia: 2021-02-15 14:17 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "9/2021 Zakup artykułów chemicznych wraz z dostawą oraz rozładunkiem" stworzono dnia: 2021-02-15 12:52 przez: Michał Ramfeld