BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Historia zmian

 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach piwnicznych budynku CUS przy ul. Żwirki 23 w Piekarach Śląskich" zmieniono dnia: 2019-11-13 15:08 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Usługa polegająca na udzielaniu schronienia osobom bezdomnym z terenu Piekar Śląskich wraz z wyżywieniem" zmieniono dnia: 2019-11-13 12:19 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "216/2019 Kontynuacja licencji na oprogramowanie dziedzinowe Sygnity na rok 2020. Okres obowiązywania licencji 01.01.2020r. do 31.12.2020r." stworzono dnia: 2019-11-13 12:18 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 54/2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej" zmieniono dnia: 2019-11-12 15:23 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 52/2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej" zmieniono dnia: 2019-11-12 15:23 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 51/2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej" zmieniono dnia: 2019-11-12 15:23 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 31/2015 w sprawie powołania Komisji oraz zatwierdzenia procedury wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu" zmieniono dnia: 2019-11-12 15:22 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" zmieniono dnia: 2019-11-12 15:22 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 24/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" zmieniono dnia: 2019-11-12 15:21 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 120/2019 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne" zmieniono dnia: 2019-11-12 14:34 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 120/2019 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne" stworzono dnia: 2019-11-12 14:22 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "6/ZP/2019 Świadczenie usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych rejestrowanych i nierejestrowanych krajowych i zagranicznych, w tym paczek, a w razie niemożności ich doręczenia, ich zwrotu do Nadawcy" stworzono dnia: 2019-11-12 13:41 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Nabór na 1 stanowisko pomocnicze i obsługi: Konserwator w Dziale Administracyjno-Gospodarczym na 1/2 etatu " stworzono dnia: 2019-11-12 10:35 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Nabór na 1 stanowisko pomocnicze i obsługi: Konserwator w Dziale Administracyjno-Gospodarczym na 1/2 etatu " zmieniono dnia: 2019-11-12 10:33 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Nabór na 1 stanowisko pomocnicze i obsługi: Konserwator w Dziale Administracyjno-Gospodarczym na 1/2 etatu " zmieniono dnia: 2019-11-12 10:32 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Usługa polegająca na udzielaniu schronienia osobom bezdomnym z terenu Piekar Śląskich wraz z wyżywieniem" zmieniono dnia: 2019-11-08 09:45 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Świadczenie usług przez asystenta osoby niepełnosprawnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z autyzmem, będących uczestnikami Projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymywana zdrowia psychicznego w gminach”." zmieniono dnia: 2019-11-08 08:50 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z autyzmem, będących uczestnikami Projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymywana zdrowia psychicznego w gminach”." zmieniono dnia: 2019-11-08 08:49 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Porozumienie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, a Aresztem Śledczym w Tarnowskich Górach" stworzono dnia: 2019-11-07 12:47 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji rodzicielskich w formie wyjazdowej dla około 13 uczestników oraz ich otoczenia w ramach projektu "Twoje życie - Twój wybór"" stworzono dnia: 2019-11-07 12:19 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 119/2019 w sprawie powołania komisji" stworzono dnia: 2019-11-07 11:04 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby PIK przy ul. Kusocińskiego 4 w Piekarach Śląskich" stworzono dnia: 2019-11-07 09:39 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "Zapewnienie osobom uprawnionym do skorzystania z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z usług sportowo-rekreacyjnych" stworzono dnia: 2019-11-06 13:43 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Usługa polegająca na udzielaniu schronienia osobom bezdomnym z terenu Piekar Śląskich wraz z wyżywieniem" zmieniono dnia: 2019-11-06 13:37 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Regulaminy i sprawozdania" zmieniono dnia: 2019-11-06 13:33 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Seniorzy występują w teledysku" stworzono dnia: 2019-11-05 13:39 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Złota, Polska Jesień!" stworzono dnia: 2019-11-05 13:38 przez: Mateusz Oleksy
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2019-11-05 13:16 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 117/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej" stworzono dnia: 2019-11-04 11:36 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach piwnicznych budynku CUS przy ul. Żwirki 23 w Piekarach Śląskich" stworzono dnia: 2019-11-04 11:15 przez: Michał Ramfeld
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz