BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie nr 34/2019 w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach zadania zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" stworzono dnia: 2019-03-22 09:17 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie zasad przyznawania dofinansowań do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" zmieniono dnia: 2019-03-22 09:08 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie zasad przyznawania dofinansowań do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" stworzono dnia: 2019-03-22 09:07 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2019-03-21 13:28 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Sprawozdanie z działalności Klubu Integracyjnego nr 1 „Promyk” w lutym 2019r." zmieniono dnia: 2019-03-21 09:14 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "Nabór na 1 wolne stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" zmieniono dnia: 2019-03-21 07:49 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Sprawozdanie z działalności Klubu Integracyjnego nr 1 „Promyk” w lutym 2019r." zmieniono dnia: 2019-03-20 07:55 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "Sprawozdanie z działalności Klubu Integracyjnego nr 1 „Promyk” w lutym 2019r." stworzono dnia: 2019-03-20 07:53 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "Usługa szkoleniowa – kurs florystyki I stopnia dla 1 uczestnika projektu ,, Feniks’’ program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych" stworzono dnia: 2019-03-18 15:42 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe - organizacja dwudniowej imprezy o charakterze turystycznym do Warszawy dla uczestników projektu "Twoje życie - Twój wybór"" stworzono dnia: 2019-03-18 14:41 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Regulaminy i sprawozdania" zmieniono dnia: 2019-03-15 11:28 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Regulaminy i sprawozdania" zmieniono dnia: 2019-03-15 11:25 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 32/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy" stworzono dnia: 2019-03-15 11:24 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 31/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników MOPR " zmieniono dnia: 2019-03-15 10:59 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 31/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników MOPR " zmieniono dnia: 2019-03-15 10:52 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 31/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników MOPR " stworzono dnia: 2019-03-15 10:45 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Regulaminy i sprawozdania" zmieniono dnia: 2019-03-15 09:19 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Regulaminy i sprawozdania" zmieniono dnia: 2019-03-15 09:19 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Program Aktywny Samorząd 2019" zmieniono dnia: 2019-03-14 11:44 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Program Aktywny Samorząd 2019" zmieniono dnia: 2019-03-14 10:54 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Program Aktywny Samorząd 2019" zmieniono dnia: 2019-03-14 10:52 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Usługa szkoleniowa – kurs kucharski I i II stopnia dla 1 uczestnika projektu "Twoje życie – Twój wybór"" stworzono dnia: 2019-03-14 07:51 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Program Aktywny Samorząd 2019" zmieniono dnia: 2019-03-13 14:37 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Program Aktywny Samorząd 2019" zmieniono dnia: 2019-03-13 14:36 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Program Aktywny Samorząd 2019" zmieniono dnia: 2019-03-13 14:36 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Program Aktywny Samorząd 2019" zmieniono dnia: 2019-03-13 14:34 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Program Aktywny Samorząd 2019" zmieniono dnia: 2019-03-13 14:33 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Program Aktywny Samorząd 2019" zmieniono dnia: 2019-03-13 14:31 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Program Aktywny Samorząd 2019" zmieniono dnia: 2019-03-13 14:31 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Program Aktywny Samorząd 2019" zmieniono dnia: 2019-03-13 14:30 przez: Tomasz Marek
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz