BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zła jakość powietrza" zmieniono dnia: 2020-12-01 13:26 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Zła jakość powietrza" stworzono dnia: 2020-12-01 13:26 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przystąpił do programu WSPIERAJ SENIORA. " zmieniono dnia: 2020-11-30 15:18 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przystąpił do programu WSPIERAJ SENIORA. " stworzono dnia: 2020-11-30 15:17 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie 93/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej" zmieniono dnia: 2020-11-27 13:36 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie 92/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej" zmieniono dnia: 2020-11-27 13:36 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie 93/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej" stworzono dnia: 2020-11-27 13:32 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie 92/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej" zmieniono dnia: 2020-11-27 13:31 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie 92/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej" stworzono dnia: 2020-11-27 13:31 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 91/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątki i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w MOPR" stworzono dnia: 2020-11-26 08:22 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie 90/2020 w sprawie zmian w planie finansowym" stworzono dnia: 2020-11-25 07:33 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Informacja" stworzono dnia: 2020-11-24 12:54 przez: Mateusz Oleksy
 • Strona : "Czyste Powietrze" zmieniono dnia: 2020-11-23 13:50 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Czyste Powietrze" zmieniono dnia: 2020-11-23 13:50 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Czyste Powietrze" stworzono dnia: 2020-11-23 13:48 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Czyste Powietrze" zmieniono dnia: 2020-11-23 13:46 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Czyste Powietrze" zmieniono dnia: 2020-11-23 13:44 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Czyste Powietrze" stworzono dnia: 2020-11-23 13:43 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Życzenia" zmieniono dnia: 2020-11-20 17:47 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Życzenia" zmieniono dnia: 2020-11-20 17:38 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Życzenia" zmieniono dnia: 2020-11-20 17:37 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Uroczystość wręczenia medali nagrodzonym pracownikom MOPR." stworzono dnia: 2020-11-20 13:37 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Życzenia" zmieniono dnia: 2020-11-19 12:59 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Życzenia" zmieniono dnia: 2020-11-19 12:58 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Życzenia" stworzono dnia: 2020-11-19 10:28 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "63/2020 Zakup sprzętu komputerowego wraz z sukcesywną dostawą do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich." zmieniono dnia: 2020-11-18 14:23 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "63/2020 Zakup sprzętu komputerowego wraz z sukcesywną dostawą do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich." zmieniono dnia: 2020-11-17 13:10 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Zarządzenie 89/2020 w sprawie zmiany planu finansowego" stworzono dnia: 2020-11-16 16:25 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 84/2020 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej postepowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne" stworzono dnia: 2020-11-10 15:27 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "Przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, zakup nowego certyfikatu oraz ich dostawę" zmieniono dnia: 2020-11-10 15:26 przez: Tomasz Marek