BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie nr 71/2020 w sprawie zmian w planie finansowym MOPR" zmieniono dnia: 2020-09-21 07:56 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 71/2020 w sprawie zmian w planie finansowym MOPR" stworzono dnia: 2020-09-21 07:55 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Klauzula Informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich" zmieniono dnia: 2020-09-18 12:08 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "9/ZP/2020 Usługa polegająca na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie." stworzono dnia: 2020-09-17 14:56 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie: powołania Komisji na usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie." zmieniono dnia: 2020-09-17 13:57 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie: powołania Komisji na usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie." zmieniono dnia: 2020-09-17 13:56 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie: powołania Komisji na usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie." stworzono dnia: 2020-09-17 13:56 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "8/ZP/2020 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie. " zmieniono dnia: 2020-09-16 15:05 przez: Mateusz Oleksy
 • Strona : "Przeprowadzone kontrole" zmieniono dnia: 2020-09-15 15:07 przez: Dawid Kawałek
 • Strona : "Przeprowadzone kontrole" zmieniono dnia: 2020-09-15 15:05 przez: Dawid Kawałek
 • Strona : "Przeprowadzone kontrole" zmieniono dnia: 2020-09-15 15:03 przez: Dawid Kawałek
 • Strona : "Przeprowadzone kontrole" zmieniono dnia: 2020-09-15 15:01 przez: Dawid Kawałek
 • Strona : "Przeprowadzone kontrole" zmieniono dnia: 2020-09-15 15:00 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "8/ZP/2020 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie. " zmieniono dnia: 2020-09-15 13:20 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2020-09-14 08:45 przez: Tomasz Marek
 • Strona : "Wnioski" zmieniono dnia: 2020-09-10 14:47 przez: Mateusz Oleksy
 • Strona : "Wnioski" zmieniono dnia: 2020-09-10 14:47 przez: Mateusz Oleksy
 • Strona : "Wnioski" zmieniono dnia: 2020-09-10 14:44 przez: Mateusz Oleksy
 • Strona : "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (Moduł III)" zmieniono dnia: 2020-09-07 14:52 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Ważna Informacja" stworzono dnia: 2020-09-07 14:52 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Piekary Śląskie" zmieniono dnia: 2020-09-07 12:37 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Usługa polegająca na udzielaniu schronienia osobom bezdomnym z terenu Piekar Śląskich wraz z wyżywieniem" zmieniono dnia: 2020-09-07 12:32 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "6/ZP/2020 Usługa polegająca na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" zmieniono dnia: 2020-09-07 12:29 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "9/ZP/2019 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasto Piekary Śląskie" zmieniono dnia: 2020-09-07 12:27 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "9/ZP/2019 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasto Piekary Śląskie" zmieniono dnia: 2020-09-07 12:27 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "11/ZP/2019 Usługa polegająca na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych" zmieniono dnia: 2020-09-07 12:23 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "Granty senioralne 2020" stworzono dnia: 2020-09-07 08:16 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Zamówienia publiczne do 30.000 euro" zmieniono dnia: 2020-09-04 12:36 przez: Michał Ramfeld
 • Strona : "Zamówienia publiczne do 30.000 euro" zmieniono dnia: 2020-09-04 12:35 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "93/2020 Usługa szkoleniowa - kurs operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej dla 3 uczestników projektu "Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych." " zmieniono dnia: 2020-09-04 12:33 przez: Michał Ramfeld