BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Informacje

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH DZIALAŃ

W RAMACH PROJEKTU "TWOJE ŻYCIE - TWÓJ WYBÓR"

 

Do grudnia 2016 roku w ramach projektu "Twoje życie - Twój wybór" zrealizowano wsparcie w zakresie:

 • indywidualnych spotkań trenera pracy z uczestnikami projektu,
 • grupowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym wyjazdowy trening korekcyjny- prawidłowa komunikacja wychowawcza,
 • spotkań grupy samopomocowej
 • logopedii,
 • psychologii.

 

W ramach działań o charakterze środowiskowym odbyły się dwie imprezy o charakterze sportowym. Pierwsza została zorganizowana w lipcu br na terenie MOSIR-u w Piekarach Śląskich. Druga zaś odbyła się na terenie Amfiteatru oraz w jego okolicy w Rogoźniku we wrześniu br.     

 

Ponadto zorganizowano spotkania edukacyjne o zróżnicowanej tematyce prowadzone przez psychologa, specjalistę ds. uzależnień, dietetyka, prawnika i ekonomistę.

Na spotkaniach poruszano następującą tematykę:

 • Zagospodarowanie czasu wolnego w rodzinie
 • Uzależnienia i współuzależnienia, profilaktyka i terapia uzależnień dzieci i dorosłych.
 • Zdrowe żywienie, zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom cywilizacyjnymi.
 • Mierzymy, warzymy, liczymy - w jaki sposób styl życia wpływa na nasze zdrowie.
 • Techniki relaksacyjne, kontrolowanie agresji.
 • Depresja - jak pokonać strach przed przyznaniem się do choroby, jakie są jej symptomy, gdzie szukać pomocy.
 • Przemoc i jej rodzaje - jak rozpoznać czy jestem ofiarą przemocy, co zrobić w sytuacji gdy przemoc mnie dotyka, gdzie szukać pomocy.
 • Moje dziecko w wirtualnym świecie - jak chronić dziecko przed niebezpieczeństwem czyhającym w wirtualnym świecie.
 • Edukacja ekonomiczna, zwiększenie świadomości finansowej oraz nabycie praktycznych umiejętności planowania wydatków.
 • Separacja, rozwód, alimenty, eksmisja - co kryje się pod tymi pojęciami, czym się różnią, gdzie składać poszczególne wnioski, gdzie uzyskać pomoc prawną.

 

Równolegle z ww. działaniami pracownicy socjalni prowadzili bieżącą pracę socjalną z uczestnikami projektu, motywując ich do zmiany swojej sytuacji życiowej.


 

Adnotacja z dnia 12.12.2016 r.

dot. imprezy o charakterze turystycznym do Wrocławia

w ramach projektu "Twoje życie - Twój wybór"

 

            W dniu 10.12.2016 r. został zorganizowany wyjazd do Wrocławia dla uczestników projektu "Twoje życie - Twój wybór" oraz osób z ich otoczenia. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Wrocławskiego ZOO oraz spacer po Rynku.

            Dzięki dobrej pogodzie dostępne było zwiedzanie zewnętrznej części ZOO, gdzie można było zobaczyć wiele ciekawych okazów zwierząt.

Nowoczesna architektura Afrykarium pozwoliła na zwiedzanie podwodnego świata wprowadzało uczestników wycieczki w zachwyt, ukazując piękno egzotycznego, wodnego życia. Gwoździem programu był tunel podwodny, przez który można było obserwować pływające nad głową zwierzęta: różnorodne ryby, rekiny, płaszczki, mureny.

            Drugim etapem wycieczki był wspólny obiad, po którym uczestnicy przenieśli się w magiczny czas udając się na Rynek, na którym odbywał się kiermasz świąteczny. Miejsce przepięknie ozdobione girlandami świetlnymi, wielką choinką, nastrojowo oświetlonymi stoiskami jarmarku wprowadzało w bajkowy świat, do którego zapraszał Mikołaj.

            Zorganizowanie niniejszej imprezy przyczyniło sie do aktywizacji i integracji społecznej jej uczestników. Osoby biorące udział w wyjeździe aktywnie spędziły czas we własnym gronie, zwiększając przy tym poprawność funkcjonowania w swoich rodzinach.

            W ogólnej ocenie wyjazd należy uznać za bardzo udany, o czym świadczyły zadowolone choć zmęczone twarze uczestników w drodze powrotnej do Piekar Śląskich. 

 
SPOTKANIE PROMOCYJNO-INFORMACYJNE PROJEKTU „TWOJE ŻYCIE-TWÓJ WYBÓR”

 

W dniu 04.09.2015r. na terenie Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich (Brzeziny Śląskie) w ramach projektu "Twoje życie - Twój wybór " odbyło się spotkanie promocyjno – informacyjne. Celem spotkania była promocja projektu, przedstawienie założeń związanych z jego realizacją, wstępna rekrutacja uczestników oraz integracja.

Mieszkańcy Piekar Śląskich podczas spotkania mieli okazję porozmawiać z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizującymi nowy projekt. Dodatkowo każdy uczestnik spotkania mógł poczęstować się kiełbasą z grilla oraz uczestniczyć w konkursach, grach i zabawach. Dla najmłodszych zapewniony został dmuchany zamek oraz trampolina.

Frekwencja dopisała, wszyscy z pozytywnym nastawieniem i uśmiechami na twarzach opuścili miejsce spotkania.

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz