BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

X. Aktualizacja informacji dla osób chcących skorzystać z usług MOPR

X. Aktualizacja informacji dla osób chcących skorzystać z usług MOPR

W związku z trwającą w Polsce pandemią koronawirusa w dalszym ciągu obowiązują zmiany związane z załatwianiem spraw urzędowych i przyjmowaniem klientów.
Wszystkie komórki organizacyjne Ośrodka działają w sposób ograniczony do kontaktów telefonicznych, korespondencji elektronicznej, oraz poprzez udostępnienie skrzynki podawczej w siedzibie Ośrodka.
W sprawach pilnych istnieje możliwość przyjmowania stron pojedynczo z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj.: przyjęcie klienta wyposażonego w maseczkę ochronną, zasłaniającą nos i usta oraz rękawice ochronne (jednorazowe rękawiczki dostępne będą także w pomieszczeniach MOPR).

W korytarzu Ośrodka wyznaczono dwie strefy, odpowiednio dla osób chcących skorzystać z KASY Ośrodka (tylko i wyłącznie wpłaty) oraz osób chcących skorzystać z pozostałych usług Ośrodka. W każdej ze stref może przebywać tylko jedna osoba (w wyjątkowych sytuacjach np. kiedy klient przychodzi z osobą towarzysząca – przy okienku kasy/punktu obsługi klienta mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby). Pozostałe osoby w kolejce do kasy/punktu obsługi klienta oczekują przed budynkiem Ośrodka.
Otwarcie Kasy MOPR dla klientów nastąpi od dnia 25.05.2020r. w zakresie wyłącznie dokonywania wpłat.
Jeśli chcesz skorzystać z KASY Ośrodka stań w wyznaczonym miejscu w odpowiedniej do tego strefie w korytarzu, zdezynfekuj dłonie, następnie przed przystąpieniem do okienka załóż jednorazowe rękawiczki.
Wpłat można również dokonywać na rachunek bankowy: 28 1020 2313 0000 3602 0555 9424, bądź poprzez operatora pocztowego.

W trosce o państwa bezpieczeństwo zachęcamy do poniższych form kontaktu:

- kontakt telefoniczny: (32) 2883574 lub (32) 2879503

- e-mail: biuro@mopr.piekary.pl

- skrytka ePUAP: /MOPRPiekary/skrytka

- poczta tradycyjna: ul. Biskupa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie

- skrzynka podawcza w siedzibie MOPR przy ul. Bpa Nankera 103.

Licząc na pełne zrozumienie oraz wyjątkowy charakter sytuacji, zachęcamy Państwa do korzystania z przelewów elektronicznych oraz usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną.

Maciej Gazda
Dyrektor MOPR


Data wytworzenia: 2020-05-22 13:01 Autor: Estera Kleinert Data publikacji: 2020-05-22 13:01 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Ramfeld Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-22 Osoba modyfikująca: Mateusz Oleksy