BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

VII. Inne formy wsparcia instytucjonalnego

VII. Inne formy wsparcia instytucjonalnego

Niebieska Linia to Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Działa nieprzerwanie, niezależnie od okoliczności zewnętrznych – również w czasie pandemii koronawirusa. Jak zaznaczają eksperci, sytuacja odosobnienia w gronie rodzinnym, której dziś doświadczamy, jest czynnikiem ryzyka wystąpienia zachowań o charakterze przemocowym. Ofiary nie są w tym czasie pozostawione same sobie. O swojej sytuacji mogą powiadomić służby, które będą im służyć pomocą i niezbędnym wsparciem. 

Ze szczegółami można zapoznać się wchodząc na stronę internetową niebieskalinia.pl.

Poniżej podajemy też numery telefonów, na które mogą dzwonić zarówno same osoby pokrzywdzone, jak również wszyscy ci, którzy podejrzewają, że ktoś w ich najbliższym otoczeniu padł ofiarą przemocy domowej:

Inne infolinie pomocowe:

• Centrum Praw Kobiet tel. 600 070 717 − codziennie w godz. 10.00−16.00, dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia.

• Stowarzyszenie Niebieska Linia, tel. 800 120 002 − czynny 24 godziny, dla ofiar przemocy w rodzinie.

• Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” IPZ, tel. 22 668 70 00 − codziennie, w godz. 12.00−18.00, dla ofiar przemocy w rodzinie,tel. 800 70 22 22 − czynny 24 godziny, wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

• Instytut Psychologii Zdrowia, tel. 116 123 –codziennie, w godz. 14.00−22.00.

• Telefon zaufania dla osób starszych, tel. 22 635 09 54–poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00−20.00.

• Bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich, tel. 800 108 108 − od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00−20.00.

• Policyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Telefon do Sznupka - 800 222 315 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - służy dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony - jest całkowicie bezpłatny - 116 111 czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 12.00 do 22.00


Data wytworzenia: 2020-05-05 08:58 Autor: Mateusz Oleksy Data publikacji: 2020-05-05 08:58 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Oleksy Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-05 Osoba modyfikująca: Mateusz Oleksy