BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Szkolenie dla rodziców zastępczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w dniu 4 stycznia 2019 rozpocznie rekrutację  na szkolenie pn: Doskonalenie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych rodzin zastępczych z uwzględnieniem problematyki przywiązania.
Na szkoleniu poruszona zostanie m.in. tematyka mechanizmu budowania więzi na różnych etapach rozwoju dziecka. Ponadto omówione zostaną style przywiązania dzieci w kontekście ich zachowania oraz specyfika problemu zaburzeń więzi wraz z przedstawieniem metod i technik korektywnych i wspomagających rozwój więzi w rodzinie.

Informację dotyczące szkolenia:

Miejsce i termin realizacji: 27.02-01.03.2019 Hotel „Zawiercie” w Zawierciu, ul. Wierzbowa 6.

Szkolenie organizowane jest w charakterze wyjazdowym, w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Organizator zapewnia pełne wyżywienie, zakwaterowanie, profesjonalną kadrę trenerską oraz materiały szkoleniowe i dydaktyczne.

Rekrutacja na szkolenie wraz z dodatkowymi informacjami, dostępna będzie od dnia 4 stycznia 2019 pod adresem:

https://rops-katowice.pl/category/szkolenia-po-wer/

Oryginały podpisanych i opieczętowanych dokumentów, tj. oświadczenia uczestnika projektu oraz formularza zgłoszenia udziału w projekcie „
Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, należy dostarczyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice, ul. Modelarska 10 do dnia 25.01.2019 roku.

W razie dodatkowych pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Dział Pieczy Zastępczej
ul. Biskupa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie, tel. 32 288 50 04, 502 942 109.
Bądź bezpośrednio z organizatorem szkolenia:
tel. (32) 730 68 59, mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl.


Data wytworzenia: 2019-01-03 12:24 Autor: Agnieszka Bystrzycka Data publikacji: 2019-01-03 12:24 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Marek Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-03 Osoba modyfikująca: Tomasz Marek