BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w okresie do 31.12.2020r. Na rzecz uczestników programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zwracam się z uprzejmą prośbą o wycenę w/w usługi uwzględniając poniższe wymagania:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,

 • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,

 • usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w godz. 7.00-22.00, w uwzględnionych przypadkach godziny usług mogą zostać zmienione,

 • Limit godzin usług asystenta przypadającego na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Przewidywana liczba uczestników Programu wynosi 7, co łącznie może wynosić do 210 godzin miesięcznie. Ilość i zakres zadań będzie ustalana z poszczególnymi korzystającymi,

 • płatność zostanie zrealizowana za faktycznie wykonane usługi,

 • 1 asystent może świadczyć usługi w więcej niż jednym środowisku, jednak z uwagi na potrzebę udzielania wsparcia doraźnego dostosowanego do potrzeb osób korzystających, wymagane jest aby liczba osób objętych wsparciem 1 asystenta osoby niepełnosprawnej nie przekraczała 4,

 • zgodnie z pkt. Vl.4 Programu, osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta,

 • usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w: wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w obrane przez uczestnika Programu miejsca(dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji

 • załatwianiu spraw urzędowych

 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

 • korzystaniu z dóbr kultury tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.

Zapraszam do złożenia wyceny drogą elektroniczną na adres zamowienia@mopr.piekary.pl do 08.05.2020r do godz. 14.00.

W razie dodatkowych pytań proszę kontaktować się z Działem Aktywizacji Społecznej pod nr tel.32 287-95-03 wew. 632


Data wytworzenia: 2020-04-22 09:36 Autor: Katarzyna Shuheber Data publikacji: 2020-04-22 09:36 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Ramfeld Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-30 Osoba modyfikująca: Mateusz Oleksy