BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Rodzina 500+

Rodzina 500+

Rodzina 500+
Rodzina 500+

1lipca 2019 roku
 

złóż wniosek online

 


W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zmieniają się warunki nabywania prawa do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko.
Od 1 lipca 2019r. zostaje zniesione kryterium dochodowe.

Aby ubiegać się o świadczenie 500+ należy złożyć wniosek:
˗ od 1 lipca elektronicznie za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub PUE ZUS.
˗ od 1 sierpnia papierowo w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Długosza 92 (była szkoła podstawowa nr 13).

Zgodnie z ustawą nie będzie wydawana decyzja przyznająca świadczenia. Natomiast na podany we wniosku e-mail będzie wysyłana informacja dot. przyznania świadczenia.
Na wniosek złożony w lipcu świadczenia będą przyznane do 31 maja 2021r.
Obowiązek wydania decyzji będzie nadal ciążyć na organie właściwym lub wojewodzie
w przypadku odmowy przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenia lub zmiany prawa oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

Osoby, które posiadają już uprawnienia na 2,3 i kolejne dziecko również mogą składać wnioski od 1 lipca. We wniosku należy wskazać wszystkie uprawnione do świadczenia dzieci.
​Świadczenie 500+ nadal przysługuje do ukończenia 18 r.ż. przez dziecko.


Data wytworzenia: 2019-06-24 09:43 Autor: Sylwia Katerla Data publikacji: 2019-06-24 09:43 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Oleksy Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19 Osoba modyfikująca: Michał Ramfeld