BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

 

Gmina Piekary Śląskie w dniu 31.12.2020r. złożyła wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o udzielenie dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn.  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Do dnia 12.02.2021r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków.

Realizatorem zadania w imieniu Miasta Piekary Śląskie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

 

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:           
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,     
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.


Program zakłada realizację wsparcia w formach:      


1) Usługi opieki wytchnieniowej w ramach  pobytu dziennego w limicie 240 godzin – realizowanej przez gminę.
2) Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki w limicie 20 godzin  – realizowanej przez powiat.

 

Jednocześnie informujemy, iż usługa specjalistycznego poradnictwa jest skierowana wyłącznie do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych wskazanych w programie w celu podniesienia ich kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej i nie jest tożsama z zajęciami rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi, psychologicznymi itp. kierowanymi bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych.

 

Wprowadzenie usługi spowoduje :

1) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

2) wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

3) podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

 

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Piekar Śląskich zainteresowanych możliwością skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej w ramach  pobytu dziennego lub ze specjalistycznego poradnictwa w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Bpa. Nankera 103 lub z Zespołem Pracy Socjalnej Działu Aktywizacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego 31, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 515247957, 326307524, 322879503 wew. 623.
 

Szczegóły dotyczące programu pod adresem: Komunikat o ogłoszeniu programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)


Data wytworzenia: 2021-01-29 15:05 Autor: Agata Wandzik Data publikacji: 2021-01-29 15:05 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Oleksy Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-29 Osoba modyfikująca: Mateusz Oleksy