BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Porozumienie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, a Aresztem Śledczym w Tarnowskich Górach

Porozumienie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, a Aresztem Śledczym w Tarnowskich Górach

Porozumienie w Tarnowskich Górach
Porozumienie w Tarnowskich Górach

W dniu 5 listopada 2019r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, a Aresztem Śledczym w Tarnowskich Górach.
Celem porozumienia jest prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie readaptacji społecznej osadzonych oraz zasad współpracy dotyczącej przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osadzonych w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach.

Działania określone w porozumieniu mają zapewnić sprawną komunikację i przepływ informacji pomiędzy stronami, a także umożliwienie osadzonym i ich rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, możliwości i zasoby.


Data wytworzenia: 2019-11-07 12:47 Autor: Dawid Kawałek Data publikacji: 2019-11-07 12:47 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Marek Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-20 Osoba modyfikująca: Michał Ramfeld