BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

IX. Informacja

IX. Informacja

W związku z trwającą w Polsce pandemią koronowirusa w dalszym ciągu obowiązują zmiany związane z załatwianiem spraw urzędowych i przyjmowaniem klientów.
Wszystkie komórki organizacyjne Ośrodka działają w sposób ograniczony do kontaktów telefonicznych, korespondencji elektronicznej, oraz poprzez udostępnienie skrzynki podawczej w siedzibie Ośrodka.
W sprawach pilnych istnieje możliwość przyjmowania stron pojedynczo z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj.: przyjęcie klienta wyposażonego w maseczkę ochronną, zasłaniającą nos i usta oraz rękawice ochronne (jednorazowe rękawiczki dostępne będą także w pomieszczeniach MOPR).

W trosce o państwa bezpieczeństwo zachęcamy do poniższych form kontaktu:

- kontakt telefoniczny: (32) 2883574 lub (32) 2879503

- e-mail: biuro@mopr.piekary.pl

- skrytka ePUAP: /MOPRPiekary/skrytka

- poczta tradycyjna: ul. Biskupa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie

- skrzynka podawcza w siedzibie MOPR przy ul. Bpa Nankera 103.

Licząc na pełne zrozumienie oraz wyjątkowy charakter sytuacji, zachęcamy Państwa do korzystania z przelewów elektronicznych oraz usług internetowych oferowanych przez administracje publiczną. Jednocześnie zaznaczam, że KASA Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich jest zamknięta. 

Wszelkie wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy: 

28 1020 2313 0000 3602 0555 9424, bądź poprzez operatora pocztowego.


Data wytworzenia: 2020-05-15 13:18 Autor: Dawid Kawałek Data publikacji: 2020-05-15 13:18 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Ramfeld Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-22 Osoba modyfikująca: Michał Ramfeld