BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

I. Punkt Interwencji Kryzysowej

I. Punkt Interwencji Kryzysowej

 Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej udzielają pomocy indywidualnej, w szczególności, osobom:

• będącym w kryzysie,
• doświadczającym przemocy domowej,
• uzależnionym i współuzależnionym,
• przeżywającym problemy opiekuńczo - wychowawcze z dziećmi,
• potrzebującym wsparcia psychologicznego, psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, 
​• potrzebującym poradnictwa prawnego, w tym w redagowaniu pism procesowych dotyczących m.in. spraw rodzinnych (np. pozwy o alimenty, separację, rozwód, eksmisję itp.).  

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem często trudnym do rozpoznania. Jeśli doświadczasz jakiejkolwiek formy zachowania ze strony bliskich osób, które opisane są poniższej, zgłoś się do nas na konsultację. Pomożemy Ci zdiagnozować sytuację, w której się znalazłaś/łeś i poszukać sposobów jej rozwiązania.

Przemoc fizyczna – naruszenie nietykalności fizycznej: uszkodzenie ciała, popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz – tzw. “policzek”, duszenie, krępowanie ruchów, itp.;

Przemoc psychiczna – naruszenie godności osobistej: różne formy przymusu i gróźb np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.;

Przemoc seksualna – naruszenie intymności: zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.;

Przemoc ekonomiczna – naruszenie własności: celowe niszczenie czyjejś własności, pozbawianie środków lub uniemożliwianie zaspokajania niezbędnych dla przeżycia potrzeb np. niszczenie rzeczy, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek “na wspólne konto”, sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.

Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich: brak zainteresowania bliską osobą i jej potrzebami, bywa też formą przemocy ekonomicznej np.: nie dostarczanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

ZADZWOŃ: 519 375 498

(połączenie jest płatne zgodnie z cennikiem operatora sieci – jeśli jest taka potrzeba, możemy oddzwonić – śmiało nam o tym powiedz! Sytuacja finansowa nie może być przeszkodą w otrzymaniu wsparcia.)

Pod tym numerem otrzymasz specjalistyczną pomoc: wsparcie psychologiczne, poradnictwo socjalne bądź rodzinne. Specjalnie dla Państwa w celu uzyskania wsparcia psychologicznego, poradnictwa rodzinnego bądź socjalnego uruchomiliśmy również możliwość skorzystania z wideo rozmowy za pośrednictwem aplikacji SKYPE (pik@mopr.piekary.pl).

Pamiętaj! Każda pomoc z Punktu Interwencji Kryzysowej jest bezpłatna! 


Data wytworzenia: 2020-05-05 08:40 Autor: Mateusz Oleksy Data publikacji: 2020-05-05 08:40 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Oleksy Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-05 Osoba modyfikująca: Mateusz Oleksy