BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

I. MOPR w dobie Koronawirusa

I. MOPR w dobie Koronawirusa

W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzenianiem się koronawirusa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich dokonał zmian związanych w zakresie swojej działalności.
Tylko sprawy PILNE I KONIECZNE załatwiane będą przez pracowników MOPR.
Wszystkie komórki organizacyjne Ośrodka działają w sposób ograniczony do kontaktów telefonicznych, korespondencji elektronicznej, oraz poprzez udostępnienie skrzynki podawczej w siedzibie Ośrodka.

Licząc na pełne zrozumienie oraz wyjątkowy charakter sytuacji, zachęcamy Państwa do korzystania z przelewów elektronicznych oraz usług internetowych oferowanych przez administracje publiczną. Jednocześnie zaznaczam, że KASA Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich jest zamknięta. 

Wszelkie wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy: 
28 1020 2313 0000 3602 0555 9424, bądź poprzez operatora pocztowego. 

UWAGA !!!

Za sprawy PILNE i KONIECZNE należy uznać tylko takie, które ze względu na swój wyjątkowy charakter nie mogą być przełożone na późniejszy termin.

Dla zobrazowania przedstawiam Państwu w jaki sposób można dokonywać załatwienia sprawy:
- kontakt telefoniczny: (32) 2883574 lub (32) 2879503
- e-mail: biuro@mopr.piekary.pl
- skrytka ePUAP: /MOPRPiekary/skrytka
- poczta tradycyjna: ul. Biskupa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie
- skrzynka podawcza w siedzibie MOPR przy ul. Bpa Nankera 103.

Tutaj znajdzie sposoby załatwiania spraw w MOPR.

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA MOŻNA SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM:
1. Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia– http://empatia.mrpips.gov.pl
2. Platformy Usług Elektronicznych ZUS – http://www.zus.pl/pue
3. Platformy ePUAP: /MOPRPiekary/skrytka
4. Bankowości elektronicznej

Dział Świadczeń Rodzinnych:
- kontakt telefoniczny: (32) 6686647, 513494408, 517943167
- e-mail: dsr@mopr.piekary.pl
1. Fundusz alimentacyjny:
- kontakt telefoniczny: 532741589

 

Dział Pieczy Zastępczej:
- kontakt telefoniczny: (32) 2885004, 502942109
- e-mail: dpz@mopr.piekary.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej:
- kontakt telefoniczny: (32) 2841987, 519375498
- e-mail: pik@mopr.piekary.pl
1. Zespół Pracy Socjalnej:
- kontakt telefoniczny: 515246292, 786862296, 504770910.

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej:
- kontakt telefoniczny: (32) 2883574 lub (32) 2879503 wew. 607 lub 608
- e-mail: ds.mopr@o2.pl
1. Punkt terenowy ul. Olimpijska 3
- kontakt telefoniczny: (32) 6686172
- e-mail: pt.osiedle@mopr.piekary.pl
2. Punkt terenowy ul. Kusocińskiego 4
- kontakt telefoniczny: 518410508, 518410519
- e-mail: pt.brzeziny@mopr.piekary.pl
3. Punkt terenowy ul. Kalwaryjska 58
- kontakt telefoniczny: 504770899, 515246302
- e-mail: pt.szarlej@mopr.piekary.pl

Dział Aktywizacji Społecznej:
- kontakt telefoniczny: (32) 2883574 lub (32) 2879503 wew. 623
- e-mail: das@mopr.piekary.pl
1. Zespół Asysty Rodzinnej
- kontakt telefoniczny: 518410524
- e-mail: asysta@mopr.piekary.pl
2. Zespół Usług i Wsparcia Społecznego, ul. Wigury 4
- kontakt telefoniczny: (32) 6686170, 518231174
- e-mail: zuw@mopr.piekary.pl
3. Zespół Usług i Wsparcia Społecznego, ul. Kusocińskiego 4
- kontakt telefoniczny: 509518791
- e-mail: cus@mopr.piekary.pl
4. Zespół Usług i Wsparcia Społecznego, ul. Żwirki 23a
- kontakt telefoniczny: 515246895
- e-mail: cus@piekary.pl
5. Zespół Pracy Socjalnej, ul. Wyszyńskiego 31
- kontakt telefoniczny: (32) 6307524, 515247957
- e-mail: zps@mopr.piekary.pl
6. Zespół Pracy Socjalnej, ul. Kusocińskiego 4
- kontakt telefoniczny: 532741620 - e-mail: kis@piekary.net


Data wytworzenia: 2020-05-04 13:47 Autor: Mateusz Oleksy Data publikacji: 2020-05-04 13:47 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Oleksy Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-05 Osoba modyfikująca: Mateusz Oleksy