BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

„DROGOWSKAZY. Międzyinstytucjonalny program aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.”

„DROGOWSKAZY. Międzyinstytucjonalny program aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.”

DROGOWSKAZY
DROGOWSKAZY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich realizuje we współpracy z doradcami zawodowymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich program o nazwie „DROGOWSKAZY. Międzyinstytucjonalny program aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.” Program realizowany jest w ramach Klubu Integracji Społecznej w oparciu o metody koncentrujące się na holistycznym podejściu do klienta i jego problemów.

Realizację spotkań rozpoczęto w listopadzie 2019 roku, zakończenie planuje się na kwiecień 2020 roku. W ramach zajęć realizowane są następujące bloki tematyczne:

- integracja,
- potencjał osobisty i zawodowy,

- rynek pracy i funkcjonowanie na nim,

- podejmowanie decyzji i planowanie,

- co dalej? - czyli czas na zmianę.

Po zakończeniu cyklu warsztatów, uczestnicy będą mogli skorzystać z dalszego wsparcia indywidualnego i grupowego w tym (pod warunkiem rejestracji w PUP), z takich form aktywizacji zawodowej, jak szkolenia zawodowe, staże itp. Dodatkowo uczestnicy mogą skorzystać nieodpłatnie
z modułów towarzyszących tzw.: „
Współczesnego codziennika” obejmującego wyjścia do instytucji pośrednictwa pracy, instytucji kultury, a także w zajęciach z podstaw obsługi komputera.

W ramach zajęć „Współczesnego codziennika” uczestnicy w dniu 14 stycznia 2020 r. udali się do Bazyliki Piekarskiej, gdzie pod kierunkiem przewodnika mogli zapoznać się z historią Bazyliki Piekarskiej, zwiedzić Muzeum Sanktuaryjne, zobaczyć zachwycającą żywą i ruchomą szopkę w śląskim klimacie w „Piekarskim Betlejem” .


Data wytworzenia: 2020-01-20 15:00 Autor: Agata Wandzik Data publikacji: 2020-01-20 15:00 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Oleksy Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-17 Osoba modyfikująca: Michał Ramfeld