BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Zmiany w Funduszu Alimentacyjnym

Zmiany w Funduszu Alimentacyjnym

Logo Informacja
Logo Informacja

ZMIANY DOTYCZĄCE KRYTERIUM DOCHODOWEGO PRZY USTALANIU PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ORAZ ZASADA „ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”

Od 01 lipca 2020r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00zł. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza ww. kwotę o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, świadczenie przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Jednak gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ww. przepisem jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Zmiany mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020r.

Podstawa prawna:

art. 18, art. 72 ustawy z dnia 14.05.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 875)


Data wytworzenia: 2020-07-01 10:46 Autor: Sylwia Katerla Data publikacji: 2020-07-01 10:46 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Oleksy Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-01 Osoba modyfikująca: Mateusz Oleksy