BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Zdjęcie laptopy projektu
Zdjęcie laptopy projektu

Urząd Miasta Piekary Śląskie wraz z Miejskim Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich i Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piekarach Śląskich pozyskali dotację w wysokości 168.625,62 zł na realizację potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt ten finansowany jest z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);

b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);

c) zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W dniu 28.10.2020r. Sława Umińska-Duraj – Prezydent Piekar Śląskich oraz Paweł Słota – II Zastępca Prezydenta, odebrali komputery wraz z akcesoriami, które już niebawem zostaną przekazane dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Tym samym ułatwi im to naukę zdalną.

W ramach projektu pn. “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” finansowanego ze środków Funduszy Europejskich oraz z budżetu Państwa, zakupiono 70 sztuk laptopów z zestawami słuchawkowymi, myszami bezprzewodowymi, torbami na laptopy oraz 18 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, a dodatkowo placówki i rodziny otrzymały środki ochrony osobistej, jak maski, rękawiczki czy płyny dezynfekujące. Komputery już niedługo trafią do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach działań wspierających i osłaniających w okresie epidemii covid-19. Zostanie on bezpłatnie użyczony na okres do pięciu lat. Komputery mają służyć wsparciu procesu edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży znajdującej się pod opieką rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.


 


Data wytworzenia: 2020-10-29 10:17 Autor: Dawid Kawałek Data publikacji: 2020-10-29 10:17 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Ramfeld Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-29 Osoba modyfikująca: Michał Ramfeld