BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

WRACAMY PO PRZERWIE :)

DROGOWSKAZY. Międzyinstytucjonalny program aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”

Po przerwie spowodowanej zagrożeniem koronawirusem od 7 lipca 2020r. ponownie rozpoczęto zajęcia programu „DROGOWSKAZY….”. Spotkania są kontynuacją rozpoczętego w listopadzie 2019 roku cyklu spotkań programu realizowanego w ramach Klubu Integracji Społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich we współpracy z doradcami zawodowymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich. Obecnie do prowadzenia spotkań włączył się również Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej z Katowic prowadzony przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej. Zajęcia zawieszono w marcu bieżącego roku w związku z ogłoszoną pandemią. Obecnie ponownie zaproszono na spotkania uczestników zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Wykorzystano również nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalające na zdalne współprowadzenie spotkań. Zrealizowano w ten sposób zajęcia wspólnie z doradcami zawodowymi WUP prowadzącymi spotkanie z Katowic. W ramach „Współczesnego codziennika” zrealizowano m.in. zajęcia otwierające kontynuację cyklu oraz spotkanie rozpoczynające omawianie treści ostatniego bloku merytorycznego dotyczącego wprowadzania zmian. Ponadto jedno ze spotkań dotyczyło problemu zarządzania czasem. Spotkanie zostało przeprowadzone przez animatora Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W trakcie spotkania dyskutowano nad postawionymi pytaniami: „Czy mamy wpływ na czas? Czy zarządzamy czasem, czy też raczej sobą w czasie?”. W kontekście podejmowanych działań zastanawiano się nad własną motywacją, organizacją czasu w ciągu dnia, mocą słowa (zamiana słowa „muszę” na: „chcę”, „mogę”).

 

W celu nabycia przez uczestników doświadczenia w kontaktach z pracodawcą, oprócz zajęć merytorycznych ujętych w poszczególnych blokach tematycznych w dniu 03.08.2020r. w ramach niniejszego programu udano się na spotkanie u pracodawcy, które mogło się odbyć dzięki uprzejmości Prezesa firmy „Bricomarche” Pana Jacka Calińskiego. Wizyta ta pozwoliła na zweryfikowanie wyobrażeń uczestników o wymaganiach pracodawców dotyczących kwalifikacji i możliwości podjęcia przez nich zatrudnienia. Ważne było uświadomienie uczestnikom, iż pracodawcy oferują miejsca pracy nie tylko dla osób posiadających wysokie kwalifikacje. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się ze strukturą firmy, specyfiką pracy oraz misją firmy.

Spotkania w ramach programu zaplanowano do połowy września. Przed nami kontynuacja zajęć merytorycznych oraz wyjście integracyjne.

 

 


Data wytworzenia: 2020-08-06 11:31 Autor: Agata Wandzik Data publikacji: 2020-08-06 11:31 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Ramfeld Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-06 Osoba modyfikująca: Michał Ramfeld