BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Ważna informacja

Ważna informacja

Logo informacja
Logo informacja

W związku z zapewnieniem odpowiednich usług dla osób objętych kwarantanną informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30: Uruchomił telefon informacyjny dla osób objętych kwarantanną:
32 2883574 wew. 641 lub 697-217-715
Pod tym telefonem osoby otrzymają w szczególności informacje dot.:
- danych o restauracjach i sklepach świadczących sprzedaż z dostawą,
- danych o placówkach służby zdrowia,
- instruowania o zasadach bezpieczeństwa.
Pracownicy odbierający telefony:
- zbierają informację dot. osób objętych kwarantanną oraz ich potrzebach,
- przekazują zebrane informacje o potrzebach osób objętych kwarantanną do pracowników socjalnych.
Dodatkowo osoby objęte kwarantanną mogą uzyskać wsparcie psychologiczne, interwencyjne i specjalistyczne dzwoniąc pod nr tel. 519-375-498, a także za pośrednictwem video rozmowy za pośrednictwem aplikacji SKYPE (pik@mopr.piekary.pl).

Maciej Gazda
Dyrektor MOPR


Data wytworzenia: 2020-03-17 07:05 Autor: Dawid Kawałek Data publikacji: 2020-03-17 07:05 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Ramfeld Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-30 Osoba modyfikująca: Michał Ramfeld