BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Uroczyste otwarcie Centrum Usług Społecznych przy ul. Kusocińskiego 4

Uroczyste otwarcie Centrum Usług Społecznych przy ul. Kusocińskiego 4

Uroczyste otwarcie Centrum Usług Społecznych
Uroczyste otwarcie Centrum Usług Społecznych

W dniu 29.06.2018 otwarte zostało dla mieszkańców, działające w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Centrum Usług Społecznych przy ul. Kusocińskiego. W uroczystości wzięły udział władze Miasta Piekary Śląskie z Panią Prezydent Sławą Umińską – Duraj oraz Panem Zastępcą Prezydenta Miasta Krzysztofem Turzańskim na czele. W spotkaniu brali też udział licznie przybyli członkowie Rady Miasta, przedstawiciele Kościoła, instytucji i organizacji działających na rzecz społeczności lokalnej oraz sami mieszkańcy. Przecięciu wstęgi towarzyszyła uroczysta oprawa, a mieszkańcy i zainteresowani mogli nie tylko zobaczyć efekty prac rewitalizacyjnych w budynku, zapoznać się z ofertą kierowaną do mieszkańców ale także wziąć udział w towarzyszącym uroczystościom pikniku rodzinnym.

W CUS przy ul. Kusocińskiego 4 sukcesywnie umiejscowione zostaną takie ogólnodostępne usługi jak:
- dostęp do oferty kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia nr 5;
- wsparcie seniorów w Klubie Seniora;
- wsparcie dzieci i młodzieży w 2 grupach Klubu Integracyjnego dla Dzieci i Młodzieży
- asystent rodziny;
- poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych w dostępie do świadczeń PFRON oraz w zakresie korzystania z ulg i uprawnień (Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym)
- asystent osoby niepełnosprawnej;
- interwencja kryzysowa;
- poradnictwo specjalistyczne w tym m.in.: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, w zakresie uzależnień, przemocy;
- poradnictwo i wsparcie socjalne (Terenowy Punkt Pracowników Socjalnych);
- Centrum Wolontariatu;
- działania z zakresu animacji lokalnej;
- punkt wydawania odzieży potrzebującym;
- prysznic dla osób pozbawionych dostępu do ciepłej wody.

W CUS swoją siedzibę mogą mieć także organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty ekonomii społecznej, które w ramach działalności statutowej realizują zadania w zakresie reintegracji społecznej lub zawodowej oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób i rodzin – pod warunkiem, że swoją ofertę kierują do mieszkańców Miasta Piekary Śląskie, a świadczone wsparcie ma charakter nieodpłatny i/lub niedochodowy.


Data wytworzenia: 2018-07-03 14:24 Autor: Agata Wandzik Data publikacji: 2018-07-03 14:24 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Oleksy Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-03 Osoba modyfikująca: Mateusz Oleksy