BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Różne podejścia do pracy z klientem – z doświadczeń służb zatrudnienia i pomocy społecznej" – spotkanie szkoleniowe.

spotkanie szkoleniowe
spotkanie szkoleniowe

W dniu 11.01.2019r na Wydziałe Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe z cyklu „Polityka społeczna i praca socjalna – jak to jest zrobione?”. Spotkanie zorganizowano w partnerstwie Miasta Piekary Śląskie reprezentowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie reprezentowaną przez Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. W trakcie spotkania przedstawiono doświadczenia służb zatrudnienia i pomocy społecznej w pracy z klientem bezrobotnym.

Spotkanie zostało otwarte przez Panią dr Katarzynę Delikowską Dziekana Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Katowicach. Pani Monika Łyżwińska reprezentująca WUP omówiła metodę pracy z klientem zwaną Case Managementem. Doświadczenia w grupowej pracy z klientem wykluczonym społecznie zostały przedstawione przez Pana Piotra Poloka reprezentującego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. Ostatnie zagadnienie dotyczące treningu pracy jako formy aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zostało zaprezentowane przez Pana Dariusza Polokowskiego z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Katowicach.

Omawiana w trakcie spotkania tematyka pozwalała na przybliżenie doświadczeń i efektów w pracy różnych podmiotów zangażowanych w pomoc osobom poszukującym pracy, u których często bezrobocie nie jest jedynym problem, z którym muszą sie borykać. Prelegenci podkreślili wagę współpracy instytucji w skutecznym wsparciu tej grupy osób.


Data wytworzenia: 2019-01-15 07:54 Autor: Beata Flak Data publikacji: 2019-01-15 07:54 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Oleksy Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-15 Osoba modyfikująca: Mateusz Oleksy