BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MOPR w Centrum Usług Społecznych przy ul. Kusocińskiego 4

Plakat
Plakat

Informujemy, iż w dniu 31.08.2018r. do siedziby Centrum Usług Społecznych przy ul. Kusocińskiego 4, został przeniesiony Punkt Interwencji Kryzysowej MOPR.

Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej udzielają specjalistycznej pomocy i poradnictwa w trudnych życiowych sytuacjach.
Oferta Punktu Interwencji Kryzysowej to, w szczególności:

- Poradnictwo psychologiczne – psychoterapia indywidualna i rodzinna, konsultacje psychologiczne, rozmowy wspierające, wsparcie w kryzysie i przeżywanych trudnościach.
Poradnictwo rodzinne – konsultacje wychowawcze, spotkania rodzinne, indywidualne rozmowy wspierająco – informujące.
Poradnictwo prawne – udzielanie informacji na temat możliwości prawnych w sytuacjach konfliktów w rodzinie oraz pomoc w redagowaniu pism procesowych z zakresu prawa rodzinnego. Możliwość konsultacji z Radcą Prawnym – w poniedziałki, w godz. 14.30-16.30 (po wcześniejszym umówieniu).
Poradnictwo psychiatryczne – możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą (jeden raz w miesiącu, po wcześniejszym umówieniu).
Program „Dobrze wiedzieć” – dla osób, których bliscy nadużywają alkoholu, zażywają narkotyki lub są uzależnieni od hazardu.
Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie – spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 15.30 (w pokoju 201, II piętro, Centrum Usług Społecznych).

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Godziny pracy Punktu Interwencji Kryzysowej:
- poniedziałki i środy: 7.30 – 18.00
- wtorki, czwartki i piątki: 7.30 – 15.30
(dodatkowo, we wtorki o godz. 15.30, odbywają się spotkania grupy wsparcia dla kobiet).
Kontakt telefoniczny: 32 284 19 87; 519 375 498.


Data wytworzenia: 2018-09-10 13:15 Autor: Michał Ramfeld Data publikacji: 2018-09-10 13:15 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Ramfeld Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19 Osoba modyfikująca: Michał Ramfeld