BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.

Logo informacja
Logo informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje o przystąpieniu Miasta Piekary Śląskie do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.

W dniu 30.01.2020r. Rada Miasta Piekary Śląskie, uchwałą nr XVIII/2017/20 wyraziła zgodę na realizację w/w Programu. Została zawarta stosowna umowa na sfinansowanie w/w zadania w roku 2020 dla 7 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem regulaminu realizacji Programu na terenie Piekar Śląskich.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, zgodnej z załącznikiem i złożenie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Bpa Nankera 103.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Bpa Nankera 103 pok. nr 14 lub pod nr telefonu (32) 287 95 03 wew. 623 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności/osoby niepełnosprawne.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-02-11 10:28 Autor: Martyna Adamek Data publikacji: 2020-02-11 10:28 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Ramfeld Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-30 Osoba modyfikująca: Michał Ramfeld