BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Piekarskie rodziny zastępcze gotowe do nauki zdalnej!

Piekarskie rodziny zastępcze gotowe do nauki zdalnej!

Logo Praca zdalna
Logo Praca zdalna

30 komputerów przenośnych wraz słuchawkami, myszami i torbami na laptopy a także 18 urządzeń wielofunkcyjnych trafiło do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Piekar Śląskich w ramach działań wspierających i osłaniających w okresie epidemii COVID-19.
Okres zamknięcia szkół i zdalnej nauki z powodu epidemii wyraźnie pokazał, że komputer służy nie tylko do rozrywki, ale jest również ważnym narzędziem do nauki. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiat Piekary Śląskie przystąpił do projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt ten finansowany jest z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.
Dzieciom i młodzieży życzymy samych sukcesów w nauce....i szybkiego powrotu do szkoły, nie tylko on-line. 


Data wytworzenia: 2020-11-05 13:01 Autor: Anna Chytry Data publikacji: 2020-11-05 13:01 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Oleksy Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-09 Osoba modyfikująca: Mateusz Oleksy